Add Your Heading Text Here

Intervju med våra kunder – Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet

Vi passade på att ställa några frågor till en av våra kunder: Jessika RichterInternationella Miljöinstitutet på Lunds universitet.  

Sedan hösten 2022 har vi hjälpt Jessika och hennes kollegor med rekrytering till olika fokusgrupper som rör klimatet och de förändringar människor är villiga att göra för att minska sin klimatpåverkan. Fokusgrupperna är del av EU’s 1.5 Lifestyles-projekt, ett stort internationellt projekt. Jessika och hennes kollegor ska totalt genomföra 3 olika fokusgrupper, där varje fokusgrupp genomförs under en dag. Nu, i juni 2023, har två av tre fokusgrupper genomförts, och den tredje är schemalagd till oktober 2023. 

Utöver att rekrytera en representativ grupp utifrån kön, ålder, om man bor i stan eller på landet samt inkomst och utbildning så var det också viktigt för forskarna att fokusgruppernas deltagare skulle vara båda folk ”inom den gröna bubblan” och utanför. Med detta menas alltså att forskarna inte endast ville ha deltagare som är pålästa och engagerade i klimatfrågan, utan även personer som kanske inte har genomfört några ändringar i sitt vardagsliv på grund av klimatet. 

Intervjun

– Varför var ni i behov av rekrytering via Trialy?

”Vi hade behov av en bred mångfald I befolkningen, som också matchade de kriterier som var uppsatta för fokusgrupperna och workshops som vi genomförde inom ramen av ett akademiskt forskningsprojekt.”

– Hur upplever ni det dagliga samarbetet med Trialy?

”Samarbetet med Trialy har varit otroligt! Trialy har hanterat våra rekryteringsbehov med smidig, snabb och professionell kommunikation. Trialy har verkligen förstått vad vi behövde, identifierat och hanterat utmaningar och hjälpt oss säkerställa ett positivt resultat i rekryteringsprocessen.”  

–  Om ni skulle beskriva Trialys tjänst för en kollega, vad skulle ni säga då?

”Jag har faktiskt redan rekommenderat Trialy till andra forskare! Vi har upplevt Trialys lyhördhet och stöd som otroligt hjälpsamt och vi är väldigt nöjda med det urval av forskningsdeltagare som de lyckades rekrytera till vår forskning.”

Platserna till höstens fokusgrupp är redan tagna, men det går fortfarande bra att anmäla sig som ersättare HÄR.