Fokusgrupp om klimatet

Översikt

Trialy rekryterar deltagare till en fokusgrupp om 1,5°C målet.

Vill du delta i en fokusgrupp om hur olika livsstilsval påverkar möjligheten att nå 1,5°C målet enligt Parisavtalet?

EU 1,5°C Lifestyles-teamet består av tio partners (universitet, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer) från Finland, Tyskland, Ungern, Lettland, Nederländerna, Spanien och Sverige. I Sverige bedrivs studien av forskare vid Lunds Universitet.

Kriterier

  • Vara över 18 år gammal
  • Kunna ta sig till centrala Lund vid de aktuella tillfällena
  • Ha möjlighet att svara på en digital enkät

Vad innebär det att delta i fokusgrupperna?

Om du blir utvald att delta i fokusgrupperna kommer du att:

  • Besvara en digital enkät (tidsåtgång ca 15-20 minuter)
  • Delta i en fokusgrupp som äger rum 7:e oktober 2023. Fokusgruppen pågår mellan 09.30-16.15, på en central plats i Lund.

 

Varje deltagare kommer att motta ekonomisk ersättning, som är skattepliktig. 

  • 2000 :- till nya deltagare
  • Möjlig reseersättning á 500 kronor om man reser från utanför Skåne