Datasäkerhet

I följande artikel beskriver vi på ett lättillgängligt sätt om hur vi jobbar med datasäkerhet för studiedeltagare (också kallad forskningsperson).

Vilka personuppgifter hanterar Trialy?

När en person ansöker till en studie via Trialys hemsida lagrar Trialy den information personen uppgett vid ansökan. Följande personuppgifter kan då komma att lagras:

 • Namn
 • Telefon
 • Mejl
 • Födelseår
 • Specifika hälsodata relaterat till forskningsstudien

De personuppgifter Trialy samlar in hanteras endast av Trialy och den forskargrupp som ansvarar för studien. Vid varje ansökan ber vi den ansökande att lämna ett samtycke som ger tillåtelse för Trialy och den inblandade forskargruppen att lagra den information som angivits. Om personen av något skäl önskar få sina uppgifter ändrade eller raderade så görs detta enklast genom att maila Trialy på kontakt@trialy.se

 Hantering av personuppgifter

GDPR (Dataskyddsförordningen) trädde i kraft 25e maj 2018 och innebär ett ökat ansvar för för företag och organisationer som hanterar data. Trialys datahantering följs i enlighet med GDPR vilket bland annat innebär att vi använder tydliga och informerade samtycken, inte samlar in data i onödan, skyddar känslig data och har en transparent personuppgiftspolicy. Vi lagrar inte heller några personuppgifter utanför EU. Registrerade uppgifter lagras i enlighet med angiven tid för respektive studie, eller för registerdatabas, till dess att samtycket sagts upp.

Dina rättigheter

Om du har lämnat personuppgifter till Trialy via en ansökan så har du alltid rätt att begära att samtliga uppgifter raderas. Personer som registrerat sina uppgifter via en ansökan på www.trialy.se har alltid följande rättigheter kopplat till sina egna personuppgfiter:

Rättigheter för den registrerade:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)