Vanliga frågor

För forskare

Trialy är tjänsten som innehåller allt för rekryteringsfasen till forskningsstudier. Vi delar upp rekryteringsprocessen i tre enkla steg!

1. Genom annonser på Trialy.se, sökmotorer och sociala medier når vi ut till era målgrupper av forskningspersoner och försökspersoner och skapar engagemang kring er studie. Vi har även en egen panel med forskningsdeltagare som växer varje dag.

2. Med smarta formulär samlar vi in intresseanmälningar från försökspersoner för studien. Med hjälp av vår algoritm sållar vi sedan fram de som uppfyller alla kriterier för att delta i er studie.

3. Ni får tillgång till en säker databas där vi samlar kontaktuppgifter till de som vill och kan delta i er studie. Allt ni behöver göra är att kontakta och boka in!

Trialy är ett aktiebolag, ursprungligen grundat av Adam Hultin och som sedan hösten 2021 ägs av Enkätfabriken AB. 

Trialy vänder sig till alla som arbetar med någon typ av forskning eller studie som är i behov av forskningsspersoner, deltagare eller patienter. Vi hanterar rekryteringen till såväl psykologi- och kostexperiment på universitetsnivå som läkemedelssponsrade kliniska studier, inom såväl akademisk som privat sektor.

Vem i organisationen som tar kontakt med oss varierar. Vi har kontakt med både forskningssköterskor som vill hitta nya sätt att sköta rekryteringen och enhetschefer & CRAs som är oroliga över en vad en misslyckad rekryteringsfas skulle innebära för forskningsprojektet.

Vi sköter den mest krävande delen av rekryteringen – att nå ut till patienter, forskningspersoner och deltagare!

En digital rekrytering skapar struktur i rekryteringsprocessen vilket underlättar planering & resurshantering. Det minskar kraftigt risken för fördröjd publikation & missade deadlines.

Utöver rekrytering sköter vi även incitamentshantering, samt erbjuder rådgivning kring planering och design. 

Vi visar annonser för er forskningsstudie i sökmotorer & sociala medier. Vi arbetar främst med Google och Meta och deras nätverk, men anpassar kanaler efter den målgrupp ni behöver nå ut till. Utöver detta har vi även en databas med registrerade forskningspersoner som vi kan göra direkta utskick till.

Med en stor variation kan vi säkerställa att ni fyller era urvalskvoter. Därför täcks våra projekt alltid av resultatgaranti – ni betalar enbart för det vi levererar. 

Varje år omfördelar organisationer och företag resurser från traditionell till digital annonsering. Om målet är att rekrytera forskningspersoner är digital annonsering det mest effektiva alternativet – Trialy är upp till 8 gånger så kostnadseffektivt jämfört med annonser i tryckt press.

Vi visar annonser för de som är intresserade av er studie. På så sätt behöver ni aldrig mer betala för annonsvisningar som inte genererar resultat.

Tröskeln från annons till att anmäla intresse är lägre – när en användare ser en annons för studie är han eller hon ett klick ifrån ett anmälningsformulär.

Digital annonsering ger även en större möjlighet att styra flödet av forskningspersoner. Om ni under en tid inte har möjlighet att hantera flödet av forskningspersoner kan vi pausa annonseringen för att sedan återuppta när ni önskar.

Trialy är en annonseringstjänst, och kan jämföras med att använda annonser i andra medium. Ofta finns det i etikansökan en annonstext som godkänts och det är denna text vi utgår ifrån när vi utformar våra digitala annonser för er studie. Innan någon annonsering startar får ni godkänna allt material, för att ni ska känna er trygga och ha kontroll över all kommunikation som sker.

För studiedeltagare

Om du vill bli forskningsdeltagare kan du anmäla ditt intresse direkt till någon av våra aktuella studier, du hittar dem HÄR. Om du inte är intresserad av någon av de studierna kan du gå med i Trialy-panelen. Då informerar vi dig när nya studier söker deltagare som matchar din profil. 

Samtliga kliniskastudier som Trialy rekryterar deltagare till är godkända av Etikprövningsmyndigheten.

Såhär skriver Vetenskapsrådet om säkerheten i kliniska studier: 
”Studiedeltagarnas säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet men det finns ingen hundraprocentig garanti för att det är riskfritt att delta i en klinisk studie. Även om behandlingar, inklusive läkemedel, som prövas är undersökta på en mängd olika sätt, bland annat i djurförsök, kan man inte vara helt säker på att vi människor reagerar på samma sätt. Allergier som vi kan råka ut för kan till exempel vara svåra att upptäcka hos djur. Även om risken för något oförutsett som leder till en skada är liten måste den som bedriver kliniska studier vara försäkrad för att kunna ersätta patienter som eventuellt drabbas.”

Mer information om att delta i kliniska studier finns HÄR.

Bakom studierna på Trialys hemsida står forskare på universitet eller högskola, regioner eller privata bolag. Samtliga kliniska studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten. 

Vårt mål är att rekrytera deltagare till studier över hela landet. Eftersom vi själva inte genomför några studier har vi dock ingen kontroll över vilka orter som studierna bedrivs på. Vissa studier önskar nationell rekrytering medan vissa kräver att man bor på specifika orter för att kunna delta. I Trialy-panelen kan du välja vilka städer du är intresserad av att delta i studier i. 

De kriterier som gäller för att delta i de olika studierna bestäms av forskarna. Dessa är tyvärr ingenting som vi på Trialy kan påverka. Vi förstår att det kan kännas frustrerande att inte bli antagen till studier man är intresserad av, och vi försöker hela tiden öka mängden studier vi rekryterar till, så att alla ska hitta en eller flera studier som passar.

När forskarna kontaktar dig beror på hur högt söktrycket är i just den studien. Är det många som söker samtidigt så blir det tyvärr lite längre väntetid innan forskarna hör av sig. Om du har väntat i mer än 2 veckor får du gärna höra av dig till oss på kontakt@trialy.se så ska vi påminna forskargruppen om att du väntar på återkoppling.

Ja, du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande och du behöver inte ange någon anledning till ditt beslut.

Du kan nå oss på mail och telefon:
kontakt@trialy.se
0735 08 27 54

I vissa studier ges ekonomisk ersättning, reseersättning eller till exempel biobiljetter till deltagarna. Detta är dock ingenting som Trialy kan besluta eller påverka, utan bestäms av forskarna bakom respektive studie. 

Du kan läsa vår personuppgiftspolicy HÄR.