Add Your Heading Text Here

Vi på Trialy rekryterar deltagare till en studie om depression vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En ny stor studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gett Trialy i uppdrag att rekrytera forskningsdeltagare. Studien är en behandlingsstudie av depression där läkemedlet OSU6162 undersöks i kombination med konventionella antidepressiva läkemedel.

Till studien eftersöks personer som lider av depression och som inte får önskat resultat av sina antidepressiva läkemedel. Du kan matcha studiens kriterier om du är mellan 25-65 år gammal, har fått diagnosen depression och i övrigt är i huvudsak frisk.

Läs mer om studien och anmäl ditt intresse HÄR.