Namnlös design (23)

Studie om behandling av depression

Har du svårbehandlad depression?

Vi söker personer med depression som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera effekten av läkemedlet OSU6162 som tillägg till ett antidepressivt medel av SSRI/SNRI-typ. 

Några av studiens kriterier

  • Vara 25-65 år
  • Lida av svårbehandlad depression
  • Behandlas med ett SSRI/SRNI-preparat under minst sex veckor utan tydlig förbättring

Hur går studien till?

OSU6162 är ett preparat som påverkar aktiviteten hos två signalämnen i hjärnan – dopamin och serotonin. Syftet med studien är att undersöka om OSU6162 som tilläggsbehandling till något av SSRI/SNRI-medlem citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin, paroxetin, duloxetin och venlafaxin ger en antidepressiv effekt hos patienter som inte uppnått tillfredsställande svar på behandling med enbart SSRI/SNRI.

Studien är dubbelblind. Det betyder att hälften av patienterna får aktiv behandling (OSU6162) och hälften får icke aktiv behandling (placebo). Patienterna lottas till de två grupperna, och varken patient eller behandlande läkare/sjuksköterska vet under studien vilka patienter som får läkemedel och vilka som får placebo. 

Du kan vara rätt person för studien om du har fått diagnosen depression och behandlats med ett SSRI/SNRI-medel under minst 6 veckor utan någon tydlig förbättring. Du ska tidigare ha varit väsentligen frisk och vara mellan 26 och 65 år. Mediciner liksom läkarbesök och undersökningar är kostnadsfria.