Add Your Heading Text Here

Studie om kost vid typ-2 diabetes

Vi på Trialy har fått i uppdrag att rekrytera forskningsdeltagare till en ny studie! Studien handlar om olika kostscheman vid typ-2 diabetes. Målet med studien är att i framtiden kunna hålla diabetikers långtidsblodsocker på normala nivåer utan läkemedel. 

Du kan matcha studiens kriterier om du är mellan 24 och 70 år gammal, har fått din diabetesidagnos de senaste 6 åren och inte använder insulin.

HÄR kan du läsa mer om studien på Centrum för diabetes hemsida, och HÄR kan du anmäla ditt intresse till studien.