KU

Rekrytering av vanerökare med eller utan KOL till en studie vid Karolinska Universitetssjukhuset

Översikt

Målgrupp: Vanerökare med eller utan KOL, mellan 50-70 år
Geografisk område: Stockholm
Datum: September 2021– Oktober 2022
Samarbetspartner: Karolinska Universitetssjukhuset

Projektet

Till en studie om KOL och kronisk bronkit fick Trialy i uppdrag att rekrytera forskningsdeltagare, i tre olika omgångar. Totalt tog Trialy emot 180 ansökningar som matchade de uppsatta kriterierna för studien. Kriterierna var bland annat att personerna skulle vara vanerökare som hade rökt både i många år och många cigaretter dagligen. Dessutom krävdes det att forskningspersonerna hade problem med slemhosta. 

Då inklusionskriterierna i den här studien var relativt strikta, var det många ansökande som inte matchade kriterierna och alltså inte kunde inkluderas i studien. Men eftersom Trialys prismodell innebär att vi utöver en startavgift endast tar betalt för de ansökande som faktiskt matchar studiens kriterier, var detta inte något som kunden behövde tänka på.

Läs om fler tidigare rekryteringsprojekt.

Har du behov av rekrytering av forskningsdeltagare?

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Trialy! Vi ser fram emot att hjälpa er att genomföra er studie. 

Email: kontakt@trialy.se
Telefon: 0735 08 27 54