Rekrytering av friska försökspersoner

I många fall handlar kliniska studier om specifika sjukdomar eller diagnoser, t.ex våra vanligaste folksjukdomar diabetes, psykisk ohälsa, IBS eller KOL. De forskningspersoner som ingår i sådana studier måste då uppfylla vissa krav gällande sjukdomstillstånd och symptom. Men det utförs även forskningsstudier som behöver helt friska personer som deltagare.

Trialy rekryterar
Trialy rekryterar i dagsläget till en stor studie som bedrivs av Lunds universitet och Region Skåne . I studien undersöks om ökat vattenintag kan minska risken för diabetes. Alltså krävs helt friska forskningsdeltagare, som dricker lite för lite vatten om dagarna.

Krav även för friska personer
Även för friska forskningsdeltagare ställs det dock vissa krav. Som i alla kliniska studier finns det ett antal kriterier som deltagarna måste uppfylla för att matcha studiens behov. Som van forskningsdeltagare känner man säker igen frågan ”Är du gravid eller ammar?”, vilket är ett mycket vanligt exklusionskriterium för kliniska studier. Likaså får personerna i studien inte hjärtsvikt eller nedsatt njurfunktion.

Deltagarna i studien får inte heller använda SSRI- eller SRNI-preparat (en typ av antideppressiva). Och trots att den här studien i slutändan handlar om diabetes, så får forskingspersonerna i studien faktiskt inte ha insulinbehandlad diabetes. Diabetes som inte behandlas med insulin går dock bra.

Intresserad?
Om du är frisk, bor i Skåne och vill bidra till framsteg inom forskningen kan du läsa mer och anmäla ditt intressse till studien HÄR.

Om du är frisk men inte bor i Malmö, och tycker det låter intressant att delta som forskningsperson i olika kliniska studier, kan du anmäla dig till Trialy-panelen! Då får du information direkt när nya studier söker deltagare som matchar din profil. 

Söker du forskingspersoner?
Är du forskare och önskar hjälp med rekrytering av forskningspersoner till din studie? Hör av dig till oss på kontakt@trialy.se eller på telefonnummer 0735 08 27 54. Vi ser fram emot att få underlätta ert arbete!