Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: IBS

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

Just IBS klassas inte av Folkhälsomyndigheten som en folksjukdom, men Mag- och tarmförbundet anser att den bör klassas som en sådan då 10-15 % av den vuxna befolkningen lider av det.

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till en IBS-studie vid Lunds universitet. I studien jämförs två olika kostscheman för att se vilken som har bäst effekt på symtomen. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta
Vilka personer kan då delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare måste man först och främst ha fått diagnosen IBS. Man ska vara mellan 18-70 år gammal och inte gå på någon diet eller ha fler än två födoämnesallergier.

Ett annat krav för forskningsdeltagare i den här studien är att man inte får ha någon allvarlig kroppslig sjukdom, till exempel hjärt/lung-sjukdom, diabetes, blodsjukdom eller cancer.

Intresserad?
Om man har IBS och är intresserad av att läsa mer om den här forskningsstudien, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att IBS har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.