Rekrytering av forskningspersoner sedan 2015!

Trialys företagshistoria

En kall vinterdag 2015 gick två nyfikna Lundastudenter mellan sina föreläsningssalar och såg en person frustrerat försöka häfta upp affischer på områdets annonstavla: ”FORSKNINGSPERSONER SÖKES!”.

”Det kanske man skulle testa!” tänkte studenterna… och vad jobbigt det såg ut vara ute i kylan och häfta upp affischer. Hade inte hon tyckt det var bättre att stanna på kliniken?

Idén var född och efter telefonsamtal och möten fick de bekräftat vad de misstänkt: Forskare har oerhört svårt att hitta personer att delta i deras forskning, och det är ett stort hinder. Samtidigt visade undersökningar att 4 av 5 svenskar var positiva till att delta i forskning. Kanske var det en pusselbit som fattades?

Studentexpriment startades

Sommaren 2015 startade Lundastudenterna Adam Hultin och Fredric Carlsson tjänsten Studentexperiment med fokus att rekrytera studenter till kliniska forskningsstudier på Skånes Universitetssjukhus. Istället för affischer på anslagstavlor visade vi annonser där studiens deltagare befann sig – på sociala medier. Vi använde smarta anmälningsformulär som blixtsnabbt gav besked till intresserade om de kunde eller ej. I andra änden fick forskargruppen ett tydligt underlag på vilka som var intresserade och uppfyllde kriterier för att delta i studien. Tydligt för deltagaren, smidigt för forskaren. Ganska snart insåg vi att det var långt fler än studenter som ville delta, och Studentexperiment blev Trialy.

Trialy – Rekrytering av forskningspersoner

Trialys mål har sedan starten varit att föra forskningen framåt genom att inkludera det övriga samhället. Forskning innebär ofta mycket runt-arbete och administration, och det som även genomsyrat vårt arbete är att minska den administrativa bördan så att forskare kan fokusera på det de gör bäst – att forska. Sedan starten 2015 har 10 000-tals personer använt Trialy för att anmäla sig till forskningsstudier i alla Sveriges hörn, ofta på något av Sveriges universitetssjukhus.

Enkätfabriken förvärvar Trialy

Sedan hösten 2021 ägs Trialy av Enkätfabriken AB, och är även systerbolag till Lysio Norge och Lysio Research.