Rekrytering av deltagare till fokusgrupper

Även om Trialy är specialister på att rekrytera deltagare till kliniska studier, har vi också god erfarenhet av att rekrytera till sociala studier, till exempel olika fokusgrupper.

I juni 2022 fick vi i uppdrag av Nova Commerce att rekrytera 66 deltagare till elva olika fokusgrupper, som alla skulle äga rum under juni månad. Fokusgrupperna handlade om Sveriges politiska system och beräknades ta cirka 90 minuter att genomföra. Deltagandet skedde helt digitalt via Zoom, alltså kunde personer från hela landet rekryteras.

Nova Commerce önskade att gruppernas sammansättning skulle se lite olika ut, till exempel att några grupper endast skulle bestå av kvinnor. Trialy rekryterade samtliga deltagare med hänsyn till kundens önskningar.

Trialy hanterade även bokningen av deltagarna på de olika tillfällena, samt kontakten med deltagarna fram till och efter fokusgrupperna ägde rum. Trialy genomförde även ett bekräftande telefonsamtal till samtliga rekryterade, och skickade ut påminnelse-sms till deltagarna när de olika datumen närmade sig. 

Trots den relativt snäva tidsramen lyckades Trialy genomföra rekryteringen som planerat, och samtliga 11 fokusgrupper kunde ägde rum mellan den 14/6 och 19/6. Flera deltagare uttryckte glädje över att ha fått delta, och Nova Commerce säger såhär om samarbetet:

”Mycket snabb och bra respons. Tydligt, enkelt och flexibelt. Det märks att ni verkligen brydde er om att det skulle bli bra.”