Olika sätt att nå forskningsdeltagare

Även om Trialy främst använder sig av digitala annonser för att rekrytera forskningsdeltagare till olika studier, så är det inte det enda tillvägagångssättet. I det här inlägget tar vi upp några alternativa rekryteringsmetoder, och hur de kan användas för att hitta rätt studiedeltagare till aktuell forskning. 

 

Digitala annonser
Men först och främst: Varför är just digitala annonser vårt förstahandsval när det gäller rekrytering till kliniska studier? Svaret handlar om flexibilitet! Vi vet att som medarbetare i en forskningsstudie innebär ens dagliga arbete en mängd olika arbetsuppgifter som kräver ens uppmärksamhet. Att dessutom behöva hantera antingen ett för kraftigt inflöde av ansökningar eller alldeles för få intresseanmälningar till studien tycker vi är onödigt. Med digitala annonser har vi helt enkelt möjlighet att justera annonserna efter era behov. 

 

Dessutom kan vi utvärdera annonsernas räckvidd och resultat dagligen, och omedelbart genomföra eventuella justeringar rörande materialet. Vi kan även hålla koll så att personer inte ser annonserna för ofta och får en negativ inställning till den aktuella studien. Kort och gott – digitala annonser betyder flexibilitet. 

 

Det som däremot är en svaghet gällande digitala annonser, och främst då i sociala medier, är ju att alla människor faktiskt inte använder dessa medier. Här kommer några andra rekryteringsmetoder in i bilden. 


Radioreklam
Nej, vi vet, att annonsera via radio för att nå forskningsdeltagare kanske inte det första alternativet som man kommer att tänka på. Men faktum är att vi har erfarenhet av rekrytering via radioreklam, och även om vi också blev rätt förvånade, så visade det sig att dessa annonser gav ett bra resultat! 

Rekrytering via brev
Om det slumpmässiga urvalet är en viktig del i studiens rekryteringsprocess, är postala utskick rätt metod. Det är visserligen lite krångligare och dyrare än digitala annonser, och svårare att få lika många datapunkter att utvärdera metoden med, men det skapar en hög trovärdighet för hur forskningsdeltagarna har rekryterats till studien. Via vårt systerbolag Enkätfabriken har vi mångårig erfarenhet i hur man på ett effektivt sätt hanterar stora postala utskick. 

Annonser i allmänna utrymmen
En annan metod för att nå potentiella forskningsdeltagare är att annonsera på allmänna platser, till exempel i köpcentrum, kollektivtrafiken eller vid busshållplatsen. Denna metod fungerar bäst när rekryteringen till studien kan koncentreras till en relativt liten geografisk yta, för att kunna maximera annonseringsbudgeten. Med hjälp av QR-koder kan vi leda intresserade personer in till vår digitala plattform där de snabbt och smidigt kan anmäla sitt intresse till studien (och där de blir pre-screenade omgående!).

 

Rekrytering via panel
Till vissa kliniska studier kan det vara lämpligt att rekrytera personer via olika paneler. I första hand använder vi oss såklart av Trialys panel för forskningspersoner, där fler och fler går med varje dag. Men utöver det har vi även tillgång till andra stora paneler, där man snabbt och smidigt kan nå ut till den passande målgruppen.

 

Annonseringsmetoder som vi väljer bort
Med tanke på alla olika metoder för rekrytering som vi har radat upp här, kan man ju ställa sig frågan om det finns några rekryteringsmetoder som vi på Trialy väljer bort? Vi har valt att inte annonsera i tidningar, både analoga och digitala. Detta beslut grundar sig i att vi av erfarenhet vet att annonseringen sällan motsvaras av ett tillräckligt gott resultat för att motivera kostnaden. Vi ser helt enkelt att det finns andra, mer tids- och kostnadseffektiva sätt, att nå ut till passande forskningsdeltagare.

Är du osäker på vilken rekryteringsmetod som passar din studie bäst? Hör av dig till oss på Trialy, så tar vi fram ett upplägg som möter era behov. 

kontakt@trialy.se
0735 08 27 54