Vad motiverar forskningsdeltagare?

En fråga som alltid är intressant att fundera över, särskilt om man ska genomföra en forskningsstudie som kräver deltagare, är vad som egentligen motiverar människor att delta i kliniska studier? Ett enkelt, om än kanske inte helt korrekt svar, är att ekonomisk ersättning är ett säkert sätt att skapa motivation hos den aktuella målgruppen. 

Ekonomisk ersättning i någon form kan absolut vara något som vissa människor lockas av, men frågan är hur genuin och långvarig den motivationen då är. Kommer en person, som ingår i en studie endast på grund av löftet om finansiell kompensation, genomföra det som studien kräver? Dyka upp på alla besök, fylla i alla formulär och loggböcker, och anpassa sitt vardagsliv efter studiens upplägg? Kanske, men en annan slags motivation, en intern sådan, är nog ett säkrare sätt att behålla forskningsdeltagarens intresse under studiens gång.  

I vår egen panel av forskningspersoner, ställer vi frågor om just motivation till alla som registrerar sig. Detta gör att vi har tillgång till information om varför personer säger sig vilja delta i kliniska studier. Även om mer än hälften av alla nuvarande deltagare i panelen svarar att ekonomisk ersättning är motiverande, så är det inte den vanligaste anledningen som anges. 
 
Den anledning som flest deltagare i panelen anger är: ”Att bidra till att nya behandlingsmetoder når personer som behöver dem.” Helt enkelt en väldigt osjälvisk anledning. Man vill kunna hjälpa till, bidra på de sätt man kan.
 
Vad som motiverar forskningsdeltagare skiljer ju sig såklart också från studie till studie. De studier som rör specifika diagnoser och sjukdomar, särskilt sådana där en tydlig behandling inte finns fastställd, lockar naturligtvis människor som vill ha möjligheten att prova en ny behandling som kan lindra deras besvär. Nästan 47 % procent av panelens nuvarande medlemmar svarar att de vill delta i forskningsstudier för att ”få testa nya eller alternativa behandlingsmetoder”. 
 
Söker du efter forskningsdeltagare till din studie? Eller vill du veta mer om vår panel av forskningspersoner och hur den kan hjälpa er att nå er målgrupp? Hör av dig till oss på kontakt@trialy.se