Vad är våra forskningsdeltagare intresserade av för områden?

Tack vare vår egen panel av forskningsdeltagare har vi även tillgång till information om vilka forskningsområden som är mest populära bland de potentiella studiedeltagarna.

Trialys panel för forskningspersoner växer med nya medlemmar varje dag! Det är vi väldigt glada för. Som medlem i panelen blir man omedelbart informerad när nya studier söker forskningsdeltagare, och slipper själv hålla koll på vilka studier som är öppna för anmälan.

När man blir medlem i panelen erbjuder vi en möjlighet att ange om det är några särskilda forskningsområden som man är extra intresserad av, och vi vill dela med oss av statistik från den frågan. 

Det forskningsområde som flest panelmedlemmar uppger sig vara intresserade av är Träning, kost och sömn. På nästan samma nivå finner vi Psykisk ohälsa. Vi har både tidigare och pågående projekt som handlar om dessa ämnen, till exempel de två studierna som undersöker alternativa behandlingsstudier mot depression.

Nästa område som många forskningsdeltagare är intresserade av är Hjärt-lungsjukdomar. Under 2022 rekryterade vi i flera omgångar deltagare till en forskningsstudie om KOL och kronisk bronkit. 

Därefter anges Mage/tarm som det område som man är mest intresserad av att delta i studier kring. Vi har rekryterat till flera studier inom området, och just rekryterar vi till en IBS-studie i Lund samt en Ulcerös kolit-studie i Stockholm, Uppsala och Linköping. 

Diabetes är nästa område som forskningspersonerna anger som intressant. Under 2022 rekryterade Trialy till en studie som undersökte den klassiska medicineringen mot diabetes gentemot en ny. 

Därefter, i fallande ordning, nämns cancer, ADHD, kvinnosjukdomar och hudsjukdomar. Dessa är områden som Trialy hittills inte har rekryterat till. Allergi nämns också, och Trialy har under 2022 rekryterat till en vaccinationsstudie mot björk/gräs-pollen-allergi. Under 2023 rekryterar vi till en liknande studie men som denna gång endast riktar in sig på gräspollenallergi.