Trialy-panelen: för forskningspersoner

Att bidra till framsteg inom forskningen är antagligen något de flesta människor gärna skulle göra. Att vara en del i att en ny behandlingsform tas fram, att nya upptäckter kring sjukdomar görs eller att vi får bättre förståelse för den allmänna hälsan är båda viktigt och värdefullt.

Det som vi tror står i vägen för många är att man helt enkelt inte vet hur man ska gå till väga för att delta i en studie som forskningsperson. Och även om man vet att det går att anmäla sig till olika studier, så gäller det ju också att hålla sig uppdaterad och komma ihåg att anmäla sig när studierna rekryterar deltagare.

Vi på Trialy vill göra det enklare för privatpersoner att delta i kliniska studier och är därför väldigt glada över att kunna presentera Trialy-panelen!

I vår panel för forskningspersoner svarar deltagarna på frågor om sin hälsa och sina levnadsvanor, och blir sedan direkt informerade när en ny studie publiceras som matchar deras profil. Detta gäller även personer som är helt friska – många gånger söker kliniska studier efter friska personer till kontrollgrupper eller till studier som undersöker andra saker än specifika sjukdomar. 

Som medlem i Trialy-panelen behöver man inte längre hålla koll på vilka studier som är aktuella just nu – man kan lita på att Trialy hör av sig när en passande studie finns att ansöka till.

Anmäl dig till Trialy-panelen HÄR

Tack för att du bidrar till forskningen!