Add Your Heading Text Here

Trialy har blivit GCP-certifierade

GCP – good clinical practice – är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för kliniska prövningar. Alla som på något sätt arbetar i eller med kliniska studier måste gå utbildningen. Eftersom vi på Trialy endast arbetar med rekryteringsdelen till de kliniska studierna är det inte ett krav att våra anställda ska ha tagit del av utbildningen, men för att öka förståelsen och insikten i vad det innebär att bedriva kliniska studier har nu vår projektledare Fanny Ekström genomfört utbildningen.

Den fyra timmar långa kursen gavs av Karolinska Trial Alliance och efter genomförd utbildning mottar deltagarna ett certifikat som intygar att de har genomfört utbildningen.