Add Your Heading Text Here

Rekrytering till forskning om spelmissbruk

Igår, den 18:e juni, deltog professor i beroendemedicin Anders C Håkansson i Nyhetsmorgon för att diskutera spelmissbruk och psykisk ohälsa hos kvinnor. Trots att män fortfarande är överrepresenterade när det gäller spelmissbruk, drabbas ofta kvinnor med spelmissbruk hårdare av psykisk ohälsa i samband med sitt missbruk. 

Vi har nyligen avslutat en rekryteringsomgång till en av Anders studier, en intervjustudie om erfarenheter av siten www.spelpaus.se.

Utöver att rekrytera deltagare enligt de specifika kriterier som forskarteamet hade satt upp, lade vi även extra tid och kraft på att nå just kvinnliga deltagare, för att motverka att endast män deltar i studien. Vi är stolta över att kunna bidra till att forskning inom ett så viktigt område som beroende kan genomföras som planerat, med pre-screenade forskningsdeltagare som uppfyller de aktuella inklusionskriterierna.

Här kan du se vilka studier vi söker deltagare till just nu. 

Här kan du gå med i Trialys panel för forskningspersoner, så håller v dig uppdaterad när nya studier söker deltagare som matchar din profil.