Add Your Heading Text Here

Rekrytering i flera studier åt ProbarE

Under Oktober månad påbörjade vi ett nytt samarbete tillsammans med ProbarE! 

ProbarE är ett företag som bedriver kliniska forskningsstudier i Lund och Stockholm. Företaget har funnits sedan 2008 och genomför kliniska studier inom flera olika områden: psykiatri, somatik och medicinsk teknisk utrustning. 

Trialy har fått i uppdrag av ProbarE att rekrytera och pre-screena forskningsdeltagare till en mängd olika studier som pågår just nu. Studierna handlar om depression, GAD, migrän, KOL och pollenallergi. Vissa av studierna riktar sig till barn och i migränstudien eftersöker vi både barn och vuxna.

Rekrytering av deltagare till kliniska studier är en av de mest avgörande stegen i forskningsprocessen. Utan deltagare kan forskare inte genomföra sina studier och utvärdera effekterna av olika behandlingar eller mediciner. Genom att samarbeta med ProbarE och hjälpa dem att hitta lämpliga deltagare, är vi med och möjliggör värdefulla framsteg inom medicinsk forskning.

Rekryteringen till studierna har gått väldigt bra då det har funnits ett stort intresse från allmänheten. De studier som fortfarande tar emot ansökningar hittar du HÄR. 

Ditt deltagande i en klinisk studie kan inte bara vara meningsfullt för forskningen, utan det kan också ge dig möjligheten att få tillgång till innovativa behandlingar och mediciner innan de blir allmänt tillgängliga. Det är en möjlighet att vara en del av något större och bidra till förbättrad hälso- och sjukvård.