vgr

Rekrytering av personer med IBS

Översikt

Målgrupp: Personer med IBS, Depression och Fibriomyalgi
Geografisk område: Göteborg
Datum: 2019 – 2022
Samarbetspartner: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Projektet

Trialy har i flera omgångar rekryterat deltagare till Discoverie-studien, som söker forskningspersoner som lider av IBS, depression och fibromyalgi. 

Med anpassad digital annonsering har Trialy nått ut till studiens målgrupp inom Göteborgsområdet. Trialy har nått, pre-screenat och matchat de deltagare med diagnostiserad IBS som uppfyllt studiens kravprofil.

För forskargruppen har samarbetet bidragit till ett ökat urval av studiedeltagare och en mer tidseffektiv rekrytering. Genom att använda riktad geografisk målgruppsanpassningi har Trialy ökat det representativa urvalet av deltagare som gått in i studien. Samarbetet har underlättat det administrativa arbetet för forskargruppen, som sparat in tid på sortering av ansökningar för att kunna ägna mer tid åt forskningsarbetet.

Läs om fler tidigare rekryteringsprojekt.

Har du behov av rekrytering av forskningsdeltagare?

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Trialy! Vi ser fram emot att hjälpa er att genomföra er studie. 

Email: kontakt@trialy.se
Telefon: 0735 08 27 54