Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: Depression

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

En av våra folksjukdomar är psykisk ohälsa, och däribland depression. Enligt Forska!Sverige lider över en miljon människor i Sverige av psykisk ohälsa av något slag.  

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till en pågående behandlingsstudie av depression. I studien undersöks om probiotika kan ha en positiv behandlingseffekt på sjukdomen, i kombination med ordinarie läkemedelsbehandling. Syftet med studien är att i framtiden kunna erbjuda mer individualiserad vård för personer som lider av depression. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare. Studien bedrivs vid Lunds universitet och med stöd från Region Skåne.

Krav för att delta
Vilka personer kan då delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare behöver man ha fått diagnosen depression. Man måste också ha en pågående läkemedelsbehandling mot sin depression, men samtidigt ha kvarvarande symptom.

Ett annat krav för forskningsdeltagare är att man inte får lida av bipolär sjukdom eller ha en allvarlig fysisk sjukdom t.ex. cancer eller insulinbehandlad diabetes.

Ett annat vanligt krav som ställs i kliniska studier handlar om att man som forskningsperson inte får vara, eller planerar att bli, gravid under studiens gång.

Intresserad?
Om man lider av depression och är intresserad av att läsa mer om den här forskningsstudien, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring depression och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att depression har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.