Rekrytering av deltagare till intervjustudie

Även om Trialy huvudsakligen fokuserar på rekrytering av forskningsdeltagare till kliniska studier, erbjuder vi också rekrytering till sociala studier, så som intervjustudier.

Under våren 2022 fick vi till exempel ett uppdrag av Södertörns Högskola att rekrytera 40 personer till en intervjustudie. Forskningsprojektet handlade om hur arbetssökande upplever de digitala verktyg som finns till hands i deras jakt på en ny anställning.

Utöver att personerna som deltog i studien skulle vara arbetssökande och inskrivna hos arbetsförmedlingen önskade kunden även en jämn fördelning gällande ålder och kön på deltagarna.

Rekryteringen genomfördes på cirka tre veckor.