Add Your Heading Text Here

En film som förklarar kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en kort film som på ett tillgängligt sätt förklarar vad kliniska studier är, hur de genomförs och varför klinisk forskning är viktigt. I filmen blir det väldigt tydligt att all klinisk forskning är beroende av att privatpersoner är villiga att ställa upp som forskningsdeltagare. Ingen forskning kan bedrivas utan deltagare, och det är tack vare dessa personer som nya framsteg kan göras inom forskningen, varje dag. 

HÄR finns filmen att se.

Är du intresserad av att delta i kliniska studier, men vet inte hur du ska gå till väga? Gå med i vår panel för forskningspersoner, så håller vi dig uppdaterad när nya studier söker deltagare som matchar din profil. Ett enkelt sätt att bidra till forskningen, och morgondagens vård.