Fokusgrupper om klimatet

5 September,2022 to 7 October,2023
Lund Ekonomisk ersättning

Trialy rekryterar deltagare till fokusgrupper om 1,5°C målet.

Vill du delta i två fokusgrupper om hur olika livsstilsval påverkar möjligheten att nå 1,5°C målet enligt Parisavtalet?

EU 1,5°C Lifestyles-teamet består av tio partners (universitet, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer) från Finland, Tyskland, Ungern, Lettland, Nederländerna, Spanien och Sverige. I Sverige bedrivs studien av forskare vid Lunds Universitet.

Vad innebär det att delta i fokusgrupperna?

Om du blir utvald att delta i fokusgrupperna kommer du att:

  • Besvara en digital enkät (tidsåtgång ca 15-20 minuter)
  • Delta i två fokusgrupper som äger rum 27:e maj och 7:e oktober 2023. Varje tillfälle pågår mellan 09.30-16.15, på en central plats i Lund.

Varje deltagare kommer att motta ekonomisk ersättning för varje tillfälle, som är skattepliktig. Om man är med på alla tillfällen får man maximal ersättning.

  • 1:a tillfället: 2000 :- till nya deltagare
  • 2:a tillfället: 2500 :- till deltagare som varit med på tidigare tillfälle, 2000 :- till nya deltagare

Anmälan

Läs mer och anmäl ditt intresse här: Intresseanmälan

* märken är obligatoriska

100% Complete