Behandlingsstudie av Ulcerös kolit

24 August,2022 to 31 May,2023
Flera orter Behandlingsstudie

Syftet med studien

Syftet med studien är att undersöka om behandling med bakterien Lactobacillus reuteri BGP-014 utöver din vanliga medicinering är mer effektiv för att läka ulcerös kolit. Lactobacillus reuteri BGP-014 är en naturligt förekommande tarmbakterie som har egenskapen att skydda tarmslemhinnan. I denna forskningsstudie undersöker vi i detalj om behandling med Lactobacillus reuteri BGP-014 kan bidra till att minska inflammationen i tarmen hos patienter med ulcerös kolit.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta studien när som helst utan att du behöver ange skäl för det. Studiens uppdragsgivare är BioGaia Pharma AB. Studien utförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Danderyd och Ersta sjukhus i Stockholm samt Universitetssjukhuset i Linköping.

Hur går studien till?

Du som nås av information om studien via sökmotorn Trialy och är intresserad av att delta i studien, behöver du Fylla i formuläret nedan för att anmäla dig. Du får direkt ett e-postmeddelande som berättar om du uppfyller de första kriterierna för studien eller ej. Informationen behandlas med sekretess.

Om du uppfyller de första kriterierna som krävs för deltagande kommer du att bli kontaktad av deltagande klinik i den region som du tillhör, för att se om du uppfyller samtliga kriterier för deltagande. Du kan därefter bli kallad till ett screeningbesök.

Vid screeningbesöket utförs enligt rutin en så kallad flexibel sigmoidoskopi av den nedersta delen av tjocktarmen för att kunna diagnostisera inflammationen och sätta in medicinering. Ett flexibelt sigmoidoskop är en slang försedd med en kamera som läkaren för in ca 30 cm i tjocktarmen för att kunna bedöma slemhinnan. Om det visar sig att du har en pågående inflammation och du givit ditt frivilliga skriftliga medgivande att delta i denna studie kommer vi även att ta blodprov och avföringsprov för analys av inflammatoriska markörer. Du kommer som inkluderad forskningsperson även att genomgå en sigmoidoskopiundersökning efter avslutad tilläggsbehandling som sker efter 6 veckors behandling.

Att delta i studien innebär att du besöker mag-tarmmottagningen 2 gånger under 10 veckor. Vid dessa besök träffar du en läkare som gör en medicinsk bedömning av ditt sjukdomstillstånd. Varannan vecka under behandlingsperioden blir du kontaktad per telefon av mottagningen för att höra om dina symtom och sjukdomsutveckling.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig. Du får direkt ett e-postmeddelande som berättar om du uppfyller de första kriterierna för studien eller ej. Informationen behandlas med sekretess.

Personuppgiftspolicy

I följande länk kan du läsa om Trialys personuppgiftspolicy och hur vi hanterar personlig data: Personuppgiftspolicy

Ansökningsformulär Ulcerös kolit

Fyll i formuläret för att få veta om du matchar studiens kriterier.

* märken är obligatoriska

Kontaktformulär
Forskningskriterier
Samtycke
33.333333333333% Complete

Kontaktformulär

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Telefon