Studie om långvarig smärta i ljumsken efter ljumskbråckskirurgi

30 September,2021 to 30 April,2023
Lund, Uppsala, Stockholm 2500 SEK

Om studien

Studien syftar till att kartlägga mekanismer som kan ligga bakom långvarig smärta, vilket är en relativt ovanlig, men ofta besvärlig komplikation efter ljumskbråckskirurgi. Kunskapen kring de mekanismer som ligger bakom att långvarig smärta utvecklas och vidmakthålls är begränsad. För att kunna utveckla nya, riktade behandlingsformer mot denna typ av smärta vill vi ta reda på mer om förändringar som kan ha uppkommit i det centrala nervsystemet.

Du kan enbart delta i studien om du har genomgått ljumskbråckskirurgi och har långvarig smärta efter operationen.

Deltagande

Deltagande i studien innebär ett besök på Skånes universitetssjukhus, Lund eller på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Detta enda besök tar ungefär 2 timmar. Du kommer att få fylla i enkäter, genomgå en kort minnestestning, undersökning av smärtsinnet, samt lämna blod- och ryggvätskeprov. Därefter får du med dig en klockliknande apparat (aktigraf) hem, att bära på handleden under en veckas tid, för mätning av sömnmängd. Ryggvätskeprovet sker via en mycket tunn nål som förs in i höjd med den nedre delen av ländryggen. Totalt sparas 15 ml ryggvätska. Inga särskilda åtgärder krävs efter provtagningen. Denna sorts prov tas regelbundet på ex. minnesmottagningar och är en rutinprocedur i sjukvården. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Ersättning

Sammanlagd ersättning för genomförande av alla studieaktiviteter är 2500 kr.

Svara i formuläret nedan så får du direkt svar på om du lämpas för studien eller ej. Om du matchar kriterierna kommer du att kontaktas av ansvarig forskare inom kort.

Ansökningsformulär - Ljumskbråckskirurgi

* märken är obligatoriska

Kontaktformulär
Kriterier
Personuppgifter
33.333333333333% Complete

Kontaktformulär

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Telefon