Vanerökare med eller utan KOL mellan 50-70 sökes till forskningsstudie

23 March,2022 to 1 January,2023
Karolinska institutet, Stockholm Kostnadsfri undersökning

Sammanfattning

Du tillfrågas om Du vill medverka i en forskningsstudie om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk bronkit (slemhosta) vilken benämns ”Lindén COPD-CB 2016”. Studien omfattar tre ordinarie besök på Karolinska Universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, med erbjudande om att delta i ytterligare ett (fjärde) besök.

Studiebeskrivning

Det första studiebesöket är ett screeningsbesök och tar cirka 2 timmar. Det andra besöket omfattar en skiktröntgenundersökning, en lungfunktionsmätning och ett salivprov som sammanlagt tar ca 1,5 timme. Det tredje besöket är det besök när provtagningen i nedre luftvägarna sker och det besöket tar upp till 8 timmar. Det fjärde besöket omfattar provtagning i övre luftvägarna och tar cirka 1 timme. Blod- och urinprover tas vid första och tredje besöket. Som ersättning (före skatt) för Ditt studiedeltagande erhåller du 4000 SEK för de tre ordinarie besöken och 1000 SEK för det extra (fjärde) studiebesöket. Genom att lämna Ditt samtycke till att delta i vår studie så samtycker Du till att de prover som samlas in under studien används för att studera mekanismer som ligger bakom utvecklingen av KOL och kronisk bronkit hos rökare. Genetiska analyser kommer också att utföras i detta syfte.

Hantering av prover och personlig information

Proverna som tas i aktuell studie kommer att kodas innan de transporteras till studiens forskningslaboratorier. Om det blir provmaterial över så sparas det materialet i Stockholms medicinska biobank som tillhör Region Stockholm. Personuppgiftsansvarig myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset. Det här förfarandet innebär att ditt namn och personnummer ej kan kopplas till Dina prover av någon utomstående person. Det är enbart de kliniskt ansvariga läkarna och sjuksköterskorna i vår forskargrupp som kan ta fram Din personliga information via en särskild kodnyckel, vilken är skyddad av lösenord och enbart används  av de kliniskt ansvariga läkarna och sjuksköterskorna. Allt detta syftar till att på bästa sätt skydda Din personliga integritet. Resultaten från vår studie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter där din identitet inte kan spåras.

Du deltar i undersökningen helt frivilligt och har rätt att avbryta den när som helst utan behöva ange skäl. Ett avböjande att deltaga påverkar inte sjukvårdens fortsatta omhändertagande av Dig som patient.

Ersättning för fullständigt deltagande - 5000 SEK (före skatt). Med anledning den pågående COVID-19-epidemin har upprepad testning och relevanta skyddsåtgärder lagts till studieprotokollet.

Ansökningsformulär - Rökare 50-70 till KOL-Studie

Fyll i formuläret så får du direkt svar på om du kan delta i studien eller ej.

* märken är obligatoriska

Kontaktformulär
Forskningskriterier
Samtycke
33.333333333333% Complete

Kontaktformulär

Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Telefon