Studie om immunoterapi mot gräspollenallergi, Örebro

Är du allergisk mot gräspollen?

Vi söker dig som har allergi mot gräs och om du godkänns för deltagande garanteras du behandling mot gräs.

I studien lottas du antingen till 3 injektioner i lymfkörtel i ljumsken med 4 veckors mellanrum eller tablettbehandling med grästablett dagligen i 3 år. Om du hamnar i injektionsgruppen lottas du även för tilläggsbehandling med vitamin D eller placebo.

Bedömning av lämplighet för medverkan görs på ett screeningbesök. Därefter registrerar du symptom under grässäsong 2024. Hösten 2024 får du behandling enligt ovan.

Du registrerar åter dina symptom under grässäsongen 2025

Totalt innehåller studien 7 besök och besöken äger rum på Universitetssjukhuset i Örebro.

Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Kriterier

  • Vara 18-60 år
  • Ha gräspollenallergi som är medelsvår till svår även med behandling
  • Har haft besvär under de senaste två säsongerna