Add Your Heading Text Here

Studie om KOL

 Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie? 

Vid ProbarE i Lund och Stockholm pågår en internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering. 

För att eventuellt kunna delta i studien krävs bland annat: 

−att du är över 40 år

−att du har KOL sedan minst ett år

−att du är rökare eller har varit rökare i minst 10 år

−att du har haft en försämring av din KOL minst två gånger under en 12-månadersperiodunder de senaste två åren och har varit inlagd på sjukhus eller varit tvungen attbehandlas med antibiotika eller kortison.

Studien omfattar 28 besök på kliniken under cirka 52 veckor. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller, EKG och provtagningar. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar