Add Your Heading Text Here

Studie om generaliserad ångest (GAD), Lund & Stockholm

Känner du eller någon du känner ångest?

Fundera på att delta i en kliniska forskningsstudie om ångest

Studien SEP361-226 undersöker ett prövningsläkemedel för att ta reda på om det fungerar på personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Studien undersöker också hur säkert prövningsläkemedlet är och hur kroppen reagerar på det.

Kriterier

  • Vara 18-65 år
  • Ha diagnos eller symtom på GAD

Hur går studien till?

Studien pågår i upp till 12 veckor och kräver cirka åtta besök på studiecentret.

Vi planerar att skriva in en stort antal olika deltagare. Vissa tillstånd och läkemedel kan påverka människor på olika sätt beroende på ålder, kön och ursprung/etnicitet.