forskningsperson

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: IBS

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

Just IBS klassas inte av Folkhälsomyndigheten som en folksjukdom, men Mag- och tarmförbundet anser att den bör klassas som en sådan då 10-15 % av den vuxna befolkningen lider av det.

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till en IBS-studie vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska akademin. I studien undersöks om specifika kolhydrater har positiv eller negativ effekt på IBS. Studiedeltagarna får all mat hemskickad till sig under tre veckor, och måste därför vara bosatta i Göteborgsområdet. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta
Vilka personer kan då delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare måste man först och främst ha fått diagnosen IBS. Som forskningsdeltagare måste du också ha haft ont i magen minst en dag per vecka de senaste tre månaderna, samt ha problem med lös avföring eller diarré.

Ett annat krav för forskningsdeltagare i den här studien är att man inte får ha någon av följande sjukdomar: Celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, mikroskopisk kolit, divertikulit (inflammation i tarmfickor),s trålskadad tarm, diabetes, hjärt-lever, eller psykiatrisk sjukdom.

Vanliga frågor
Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Deltar du för närvarande i någon annan klinisk studie?”. I den här studien gäller dessutom att du inte får ha deltagit i en annan klinisk studie de senaste tre månaderna. För att kunna mäta forskningspersonernas resultat av studiens behandling är det viktigt att så få påverkansfaktorer som möjligt kan ha en effekt på resultatet.

Slutligen, eftersom den här studien gäller kostförändringar, får studiedeltagarna inte lida av någon födoämnesallergi eller ha svårt att svälja vissa viss typ av mat eller tabletter.

Intresserad?
Om man har IBS och är intresserad av att läsa mer om den här forskningsstudien, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att IBS har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.