Rekrytering av deltagare till fokusgrupper: Nova Commerce AB

Rekrytering av deltagare till digitala fokusgrupper

Målgrupp: Kvinnor, män, blandade åldrar
Geografiskt område: 
Digitalt deltagande
Datum: 
2022.06.07-2022.06.29
Samarbetspartner: 
Nova Commerce AB

Bakgrund
Trialy fick i uppdrag av Nova Commerce att hantera rekryteringen till 11 olika fokusgrupper, som del av ett större forskningsprojekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Fokusgrupperna skulle genomföras helt digitalt och varje tillfälle beräknades ta ca 90 minuter. Inga förkunskaper krävdes av deltagarna. Deltagarna behövde ha tillgång till webbkamera, mikrofon och god internetuppkoppling.

Genomförande och resultat
Rekryteringen skedde både via vår egen panel samt externa webbpaneler. Mindre än en vecka efter att rekryteringen påbörjades hölls de första fokusgrupperna. Sammansättningen av deltagare till de olika grupperna skedde enligt kundens önskemål, och Trialy hanterade all kontakt fram till de aktuella tillfällena, så som bekräftande telefonsamtal, påminnelse-sms och eventuella frågor från deltagarna. Trialy hanterade även bokning av samtliga deltagare till de olika tillfällena som fanns tillgängliga.

Samtliga fokusgrupper genomfördes enligt plan och projektet pågick under tre veckors tid.

"Överlag tycker jag att projektet har gått väldigt bra och det var toppen att Trialy kunde rekrytera alla grupper så snabbt som de gjorde. Uppskattar också den snabba assistansen under fokusgrupperna"

Erik Ahlén, Nova Commerce
Posted on Categories Case