Add Your Heading Text Here

Namnlös design (21)

Intervjustudie om digitala vanor, livsstilar och klimatavtryck.

Översikt

Forskare på Lunds Universitet letar efter deltagare i en studie om hur digitala vanor påverkar köpbeteende och tidsanvändning, för att bättre förstå vilken effekt ökad digitalisering har på klimatavtryck. Deltagare behöver delta i en intervju med en forskare som varar ungefär 2 timmar, samt ladda ner en app som kartlägger köpbeteende.

Intervju: Videolänk (Zoom), ca 2 timmar, handlar om digitala vanor, livsstilar och livsstilsförändringar.

App: Studien använder appen Svalna (https://svalna.se/web/sv/research) för att samla in konsumtionsdata och beräkna klimatutsläpp. Det görs genom att appen får tillgång till banktransaktioner minst ett år tillbaka i tiden. Transaktionerna kategoriseras automatiskt. Appen är utvecklad av forskare i Göteborg och har använts i forskningssyfte i flera studier. Eftersom den hanterar känsliga data är appen etikprövad, uppfyller GDPR-riktlinjer för datahantering, använder certifierade säkerhetslösningar och all datatrafik är krypterad. (Mer information om säkerhet och integritet kan du läsa här: https://svalna.se/web/sv/security).

Studien följer Lunds universitets etik- och datahanteringsriktlinjer. All insamlade data hanteras konfidentiellt, lagras säkert, och raderas efter studiens slut. Ett deltagande förutsätter att deltagare har läst och godkänt medgivandeformuläret.

Kriterier

  • Över 18 år
  • Kunna delta i en digital intervju á 2 timmar via Zoom
  • Villig att ladda ner en app som ger forskarna tillgång till köphistorik