Add Your Heading Text Here

Gooseberry-studien, Essity, Göteborg

Vad innebär studien?

Syftet med studien är att undersöka hur huden påverkas när den kommer i långvarig kontakt med material som används i absorberande hygienprodukter – som inkontinensskydd och mensskydd. Målet med denna studie är att undersöka hur huden påverkas om man lägger en kosmetisk formulering på ytan av skyddet. Genom att samla data från dig och andra personer lär vi oss om hur formuleringen påverkar huden under skyddet och det hjälper oss i utvecklingen av inkontinensskydd och andra absorberande produkter som därmed kan bli ännu bättre.

Vem kan delta?

En person kan vara kvalificerad för att delta i studien om:
 • Du är mellan 18 och 80 år.
 • Du har intakt hud på underarmarna.
 • Kan tänka dig att inte duscha eller använda kosmetiska produkter på armarna dagen före studiens början och under studiens gång.
 • Du bor i Mölndal eller Göteborgsområdet.

En person kan inte delta i studien om:

 • Det finns en pågående hudirritation på underarmarna.
 • Du har tatueringar på underarmarna. 
 • Svettas överdrivet mycket, hyperhidros. 
 • Har alkohol- eller drogberoende.

 

Mer information om studien finns längre ner på sidan.

Vad händer om du bestämmer dig för att delta?

I studien ingår tre besök över en period på tre följande dagar. Du kommer få provbitar av inkontinensskydd, med eller utan formulering på, ditsatt på insidan och ovansidan av dina underarmar. Vi kommer sedan mäta hudens egenskaper avseende vatteninnehåll, vattenavsöndring, hudmikroflora och pH under och runt dessa bitar. Vi kommer att mäta hur dessa parametrar påverkas när du har haft bitarna på armen i två dygn. Vidare kommer vi även mäta om formuleringen överförs från provbit till hud. Mätningarna görs elektroniskt, är smärt- och strålningsfria och påverkar inte din hud eller din hälsa.

Studien kommer att genomföras i Essitys prövningsenhet som ligger vid Mölndalsbro i Mölndal.

Du får:

 • Du får 950 SEK (beskattningsbart) i ersättning om du fullföljer studien.

Såhär ansöker du

Om du vill veta mer om den här studien och om du har möjlighet att delta är du välkommen att registrera dig på den här webbplatsen och svara på de ovanstående frågorna. Om du är kvalificerad kommer du bli kontaktad för att boka in ett möte och få svar på eventuella frågor.

Vilka är Essity Hygiene and Health AB?
Essity är ett ledande företag inom hygien och hälsa. På företaget arbetar man för att förbättra välbefinnandet med hjälp av sina produkter och tjänster. Produkterna säljs i cirka 150 länder för de ledande globala märkena TENA och Tork samt andra starka varumärken som Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa.

Mer information om studien

Vad innebär en klinisk studie?

 • Med en klinisk studie menas en vetenskaplig studie om hur ett nytt eller befintligt läkemedel, produkt, rutin eller behandling fungerar för människor.
 • Med hjälp av kliniska studier kan läkare hitta nya och bättre sätt att förhindra, upptäcka, diagnostisera, kontrollera och behandla sjukdomar.
 • Alla kliniska studier följs mycket noga och anpassas med tanke på patientens välbefinnande.
 • Det är helt och håller frivilligt att delta i en klinisk studie och den vanliga vården som du får påverkas inte.


Vad händer under besöken?

Studien genomförs över tre dagar med ett besök per dag. Under studien kommer provbitar tejpas fast mot huden och du kommer bära bitarna under ca två dygn (med ett byte av bitar efter ett dygn).

Besök 1:

 • Du får muntlig information om studien och du har möjlighet att ställa frågor.
 • Om du vill delta i studien när du har läst igenom informationen ombeds du att skriva under på att du vill delta i studien.
 • Sedan kommer du att få svara på frågor om din hälsa och visa huden på dina underarmar.
 • När måtten är tagna kommer 8 olika provbitar tejpas fast på huden på dina underarmar.
 • Detta besök tar ca 30 min – 1 timme.


Besök 2: Nästa dag kommer du tillbaka och får provbitarna bytta. Detta besök tar ca 30 min.

Besök 3: Dagen därpå kommer du in för dit sista besök och då kommer mätningarna göras. Flera instrument används och mätningar görs under och mellan provbitarna. För ett av instrumenten kommer du behöva sitta stilla med din arm i 10 minuter.

 • Detta besök tar ca 2-2,5 timmar.
 • När alla mätningar är klara är besöket slut och ditt deltagande i studien är klart.