Add Your Heading Text Here

Friska kontrollpersoner sökes till studie om psykos

Översikt

Orsaken till att en person utvecklar psykotiska symtom är ännu ofullständigt känd. Med den här forskningen vill vi få mer kunskap om vilka processer i hjärnan som kan bidra till risken att få denna typ av symtom.

Så går studien till

Studien innefattar:

  • Klinisk undersökning som bland annat innebär intervju om ditt psykiska mående nu och tidigare; att du får fylla i olika skattningsformulär samt kognitiv testning
  • Radiologiska undersökningar med magnetkamera- (MR), positronemissionstomografi (PET) och elektroencefalogram (EEG) av hjärnan
  • Provtagning av urin, blod samt ryggmärgsvätska


Samtliga undersökningar genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ersättning utgår.

Kriterier

  • Kvinnor och män, 18-40 år
  • Bosatt i Region Uppsala
  • Är psykiskt och kroppsligt friska
  • Ej gravida eller ammande
  • Ej använda narkotikaklassade substanser
  • Ej ha en förstagradssläkting som är diagnosticerad med en psykossjukdom eller bipolär sjukdom.