försöksperson

Försöksperson Göteborg

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Om man till exempel vill vara med som försöksperson i Göteborg, så rekryterar vi just nu till en studie om IBS för människor boende i Göteborgsområdet. Under våren 2022 rekryterade vi även personer i Göteborgsområdet till en nationell jämförande läkemedelsstudie vid typ-2 diabetes som bedrevs av Uppsala Universitet.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i Göteborg och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.