försökspersoner

Försöksperson Gällivare

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Exempel på studier vi har rekryterat till i Gällivare är en nationell jämförande läkemedelsstudie som utfördes av Uppsala Universitet. Denna studie rekryterade vi till under våren 2022.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i hela landet och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.