Add Your Heading Text Here

Forskningsstudie om depression, Lund & Stockholm

Översikt

Runt om i världen drabbas hundratals miljoner människor av depression. Om du har en depression och tar antidepressiv medicin men fortfarande har symtom kan VENTURA‑1 studien vara ett alternativ för dig.

Syftet med denna studie är att ta reda på om ett studieläkemedel är effektivt och säkert när det tas tillsammans med din nuvarande antidepressiva medicin. Läkemedlet som är föremål för studien är ett prövningsläkemedel, vilket innebär att det inte är godkänt för att behandla depression. Det är endast tillgängligt för personer med depression som samtycker till att delta i studien. Den här studien hjälper läkarna och forskarna att ta reda på om studieläkemedlet är effektivt och säkert, så att det i framtiden kan bli tillgängligt för personer med depression.

Du kan vara lämpad för att delta i studien om du:

  • Är 18-74 år
  • Har fått diagnosen depression
  • Upplever depressionssymtom trots att du för närvarande tar antidepressiv medicin

Vad händer under VENTURA-1-studien?

Om du samtycker till att delta i studien tilldelas du slumpmässigt (ungefär som att singla slant) antingen studieläkemedlet eller placebo, som ser ut som studieläkemedlet men inte innehåller någon aktiv medicin. Det är lika stor chans att du får studieläkemedlet som att du får placebo.

Medan du deltar i studien kommer du att bli ombedd att:

  • Ta studieläkemedlet eller placebo en gång om dagen i 42 dagar (sex veckor)
  • Fortsätta att ta din antidepressiva medicin
  • Närvara vid totalt tio besök, varav sex är personliga och fyra sker via telefon

Du deltar i studien i upp till tolv veckor (tre månader). I detta ingår screening för behörighet, studiedosering och eventuellt en uppföljning.

Om du slutför studien kan du också få möjlighet att delta i en långtidsstudie där alla deltagare får studieläkemedlet.

Det kostar ingenting att delta i studien. Alla studierelaterade besök, tester och studieläkemedel tillhandahålls gratis. Du kan även få ersättning för resekostnader i samband med studien.

Vilka är fördelarna och riskerna med VENTURA-1-studien?

Kanske har du nytta av att delta i studien, kanske inte. Ditt deltagande i studien kan dock hjälpa personer med depression i framtiden. Du kan uppleva en eller flera biverkningar under studiens gång. Innan du påbörjar studien berättar studieteamet om alla kända studierelaterade risker och biverkningar. Du övervakas noga med avseende på eventuella studierelaterade biverkningar eller förändringar i din hälsa medan du deltar i studien.

Måste jag delta i VENTURA-1-studien?

Nej, du väljer själv om du vill delta i studien. Även om du samtycker till att delta är du fri att avbryta ditt deltagande i studien när som helst och av vilken anledning som helst. Ditt beslut om att delta i studien påverkar inte din ordinarie medicinska vård. Du kan om du så önskar diskutera om studien är rätt för dig med din läkare eller med familj och vänner.

Vanliga frågor

Vad är en forskningsstudie?

En forskningsstudie hjälper oss att ta reda på mer om ett prövningsläkemedel. Den ger oss möjlighet att ta reda på sådant som hur säkert ett prövningsläkemedel är, hur människor mår när de tar det och vilken dos som är bäst. Med hjälp av resultat från forskningsstudier kan läkarna avgöra om ett prövningsläkemedel lämpar sig för att göras tillgängligt för andra utanför studien i framtiden.

Vad är ett prövningsläkemedel?

Ett prövningsläkemedel är ett läkemedel som inte har godkänts av någon tillsynsmyndighet. Prövningsläkemedel är endast tillgängliga för personer som deltar i forskningsstudier.

Vilka deltar i en forskningsstudie?

De som deltar i studien är personer som har ett tillstånd som studeras och som frivilligt deltar i studien. Studieläkarna/teamet avgör vilka som är berättigade att delta. Att vara med i en forskningsstudie är inte detsamma som att få medicinsk vård, vilken ges för att behandla ett specifikt tillstånd. Studieläkarna, som ofta är experter på det tillstånd eller den sjukdom som studeras, följer noggrant upp studiedeltagarnas hälsa. Studiedeltagarna får därför vanligtvis en hög grad av vård och uppmärksamhet under en forskningsstudie.

Vad är informerat samtycke?

Informerat samtycke inhämtas innan du går med på att delta i en forskningsstudie. I samband med detta får du lära dig allt om forskningsstudien och varför den genomförs. En medlem i studieteamet går igenom formuläret för informerat samtycke, som innehåller all information om studien, med dig och svarar på alla frågor som du kan ha. Om du fortfarande vill delta i studien när du har fått dina frågor besvarade får du underteckna formuläret för informerat samtycke för att intyga att du:

  • Frivilligt går med på att delta i studien
  • Är införstådd med vad du blir ombedd att göra under studiens gång
  • Är införstådd med eventuella risker och potentiella studierelaterade biverkningar
  • Är införstådd med att du kan avbryta ditt deltagande i studien när som helst och av vilken anledning som helst


Om det är något med studien som du inte förstår kan du fortsätta att ställa frågor. Du måste dock läsa och underteckna formuläret för informerat samtycke innan du kan delta i studien.