Att komma igång med Trialy

Alla forskningsprojekt är olika. Därför är vi alltid noggranna med att anpassa våra rekryteringsprojekt efter era behov, så att ni får det ni behöver utan att betala för mycket. Så här går det till.
Samla information
Vi inleder alla samarbeten med en informationsinsamling. Detta är för att avgöra om vår tjänst passar för era behov, för att kunna strukturera upp rekryteringsprocessen samt beräkna ett pris för projektet.
Projektförslag
Vi arbetar utifrån projekt. Detta innebär att vi gör en uppskattning på hur många intresseanmälningar vi bedömer behövs för att fylla studiens urvalskvoter, och erbjuder ett pris och en tidsram för detta. Till skillnad från traditionell annonsering, där den enda garantin är att visst antal personer kommer att se annonsen, betalar ni hos Trialy enbart för de personer som anmäler intresse till studien och uppfyller kriterier för att delta.
Start!
När projektförslaget är godkänt tar vi fram annonsmaterial utifrån era önskemål. Därefter startar vi annonseringen, och ni når intresseanmälningarna via en säker inloggning ni tilldelas. Därefter kontaktar ni själva forskningspersonerna enligt studiens protokoll.
Representativitet
Inom forskningen är det viktigt att forskningsurvalet är representativt. Det här lyckas tyvärr inte alltid – till exempel är 7/10 som deltar i psykologistudier psykologistudenter själva. Därför arbetar vi med att öka representativiteten, t.ex. med ålder & kön. På så sätt motsvarar era urval verkligheten, och era forskningsresultat blir pålitligare.
Datasäkerhet
Trialy är SSL-certifierad, vilket innebär att den uppfyller de säkerhetskrav som ställs för att upprätta en krypterad koppling mellan hemsida och webbläsare. Dessutom är all data om försökspersoner på Trialy.se krypterad och skyddad mot tredje part.
GDPR
Att ta ansvar för data och integritet är viktigt för oss. Därför följer alla Trialys processer Dataskyddsförordningen (GDPR). Säkert för er, säkert för era försökspersoner. I vår personuppgiftspolicy finns allt du behöver veta om hur vi hanterar data.