Add Your Heading Text Here

Deltagare sökes till en studie om långtidscovid

Översikt

Postcovid är en ny sjukdom med symptom som bland annat andnöd, trötthet, värk och koncentrationssvårigheter. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill undersöka hur och varför postcovid uppstår samt vilka som drabbas mest. Till en ny forskningsstudie sökes personer mellan 18 och 50 år som haft bekräftad covid-19 före mars 2021, och antingen kände sig helt återhämtade inom 12 veckor, eller fortfarande har kvar lung- eller andningssymtom.

Några av studiens kriterier:

  • Vara 18-50 år
  • Haft bekräftad Covid-19 före mars 2021
  • Antingen känt sig helt återhämtad inom 12 veckor, eller fortfarande har kvar lung-eller andningssymtom. 
  • Kunna närvara vid studiens samtliga besök vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Kort om studien

Samhället och sjukvården utmanades på många sätt när covid-pandemin bröt ut. Flera månader efter utbrottet kom det fram att många som haft covid-19 har kvarstående symtom som inte går över. Det finns inte tillräcklig forskning på postcovid då är det en relativ ny diagnos, och svårigheten är också att personer drabbas på väldigt olika sätt. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill i denna nya forskningsstudie undersöka varför vissa får postcovid och de hoppas kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder och botemedel.

Hur går studien till?

Deltagarna delas upp i två grupper: 1) personer som har haft covid-19 och tillfrisknat helt inom 12 veckor; 2) personer som har haft covid-19 och har kvarstående symtom (postcovid).

I en app ska deltagarna med jämna mellanrum svara på frågor om sitt mående och sin livskvalité. De bjuds även in till ca fyra forskningsbesök på sjukhuset och ett par videomöten med en forskningssjuksköterska. Studien pågår under 5–6 veckor. Deltagarna får själva mäta sin lungfunktion i en apparat som de får med sig hem. På sjukhuset görs kliniska lungundersökningar med provtagning från luftvägarna, samt blod- och urinprovtagning.

För de prover du lämnar i studien utgår en skattefri ersättning.