Varför ska jag delta i en forskningsstudie

Varför delta i en forskningsstudie?

Ökad kunskap

Förutom att du bidrar till forskning kan du även få kunskap kring dig själv och din hälsa!

Gör världen bättre!

Utan forskningsstudier hade vi inte haft de fantastiska mediciner och behandlingsmetoder vi har idag. Genom att delta i forskning bidrar du till att nya mediciner och behandlingsmetoder blir tillgängliga för de som behöver det mest. Bra karma, helt enkelt!

Call Out Action

Aktiva studier

Studier vi rekryterar till just nu

 
 
Studie om behandling av depression med Omega-3
 
Lund
Forskningsstudie för behandling av depression med probiotika
 
Lund, Skåne