Rekrytering av forskningsdeltagare till studier om folksjukdomar: IBS

forskningsperson

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: IBS

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

Just IBS klassas inte av Folkhälsomyndigheten som en folksjukdom, men Mag- och tarmförbundet anser att den bör klassas som en sådan då 10-15 % av den vuxna befolkningen lider av det.

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till en IBS-studie vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska akademin. I studien undersöks om specifika kolhydrater har positiv eller negativ effekt på IBS. Studiedeltagarna får all mat hemskickad till sig under tre veckor, och måste därför vara bosatta i Göteborgsområdet. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta
Vilka personer kan då delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare måste man först och främst ha fått diagnosen IBS. Som forskningsdeltagare måste du också ha haft ont i magen minst en dag per vecka de senaste tre månaderna, samt ha problem med lös avföring eller diarré.

Ett annat krav för forskningsdeltagare i den här studien är att man inte får ha någon av följande sjukdomar: Celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, mikroskopisk kolit, divertikulit (inflammation i tarmfickor),s trålskadad tarm, diabetes, hjärt-lever, eller psykiatrisk sjukdom.

Vanliga frågor
Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Deltar du för närvarande i någon annan klinisk studie?”. I den här studien gäller dessutom att du inte får ha deltagit i en annan klinisk studie de senaste tre månaderna. För att kunna mäta forskningspersonernas resultat av studiens behandling är det viktigt att så få påverkansfaktorer som möjligt kan ha en effekt på resultatet.

Slutligen, eftersom den här studien gäller kostförändringar, får studiedeltagarna inte lida av någon födoämnesallergi eller ha svårt att svälja vissa viss typ av mat eller tabletter.

Intresserad?
Om man har IBS och är intresserad av att läsa mer om den här forskningsstudien, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att IBS har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: Depression

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: Depression

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

En av våra folksjukdomar är psykisk ohälsa, och däribland depression. Enligt Forska!Sverige lider över en miljon människor i Sverige av psykisk ohälsa av något slag.  

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till två pågående behandlingsstudier av depression. I studierna undersöks om probiotika respektive Omega-3 kan ha en positiv behandlingseffekt på sjukdomen, i kombination med ordinarie läkemedelsbehandling. Syftet med studierna är att i framtiden kunna erbjuda mer individualiserad vård för personer som lider av depression. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare. Båda studierna bedrivs vid Lunds universitet och med stöd från Region Skåne.

Krav för att delta
Vilka personer kan då delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare behöver man ha fått diagnosen depression. Man måste också ha en pågående läkemedelsbehandling mot sin depression, men samtidigt ha kvarvarande symptom.

Ett annat krav för forskningsdeltagare är att man inte får lida av bipolär sjukdom eller ha en allvarlig fysisk sjukdom t.ex. cancer eller insulinbehandlad diabetes.

Ett annat vanligt krav som ställs i kliniska studier handlar om att man som forskningsperson inte får vara, eller planerar att bli, gravid under studiens gång.

Intresserad?
Om man lider av depression och är intresserad av att läsa mer om de här forskningsstudierna, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR och HÄR.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring depression och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att depression har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: Diabetes

forskningsperson diabetiker

Rekrytering av forskningsdeltagare till studier om folksjukdomar: Diabetes

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

En av våra folksjukdomar är diabetes. Enligt Diabetesförbundet har över 500 000 människor i Sverige sjukdomen (typ 1 och 2).

Trialy rekryterar
Trialy ansvarade under våren 2022 för rekryteringen av forskningspersoner till en stor nationell studie om typ-2 diabetes som bedrivs av forskare vid Uppsala Universitet. I studien jämfördes två olika läkemedel mot sjukdomen, med förhoppningen att i framtiden kunna effektivisera behandlingen. Trialy är mycket stolta över att ha varit en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta
Vilka personer kunde delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare behövde man först och främst ha fått sin diagnos de senaste 4 åren. Som nydiagnostiserad diabetiker är det förståeligt om man upplever all information som förvirrande eller överväldigande, men ju mer man lär sig om sjukdomen desto lättare blir det att leva med den.

Ett annat krav för forskningsdeltagare var att man inte fick behandla sin diabetes med mer än ett läkemedel. Många behandlar sin diabetes med fler än ett preparat, vilket tyvärr gjorde att man inte matchade just den här studiens krav.

Ett annat vanligt krav som ställs i kliniska studier handlar om att man inte får ha drabbats av hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke. Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Deltar du för närvarande i någon annan klinisk studie?”. För att kunna mäta forskningspersonernas resultat av studiens behandling är det viktigt att så få påverkansfaktorer som möjligt kan ha en effekt på resultatet.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggjorde nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att diabetes har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.

Posted on Categories Nyheter

Två olika forskningsstudier om depression

Två olika forskningsstudier om depression

I dagsläget rekryterar vi till två studier som undersöker olika behandlingar vid depression. Båda studierna bedrivs av Lunds Universitet och Region Skåne.

Den ena studien undersöker Omega-3 som tilläggsbehandling vid depression, den andra undersöker om probiotika kan hjälpa vid depression. 

Som forskningsdeltagare i dessa två studier får man ingen ekonomisk ersättning, däremot får man tillgång till gratis behandling och bidrar till att nya potentiella behandlingsmetoder tas fram. 

Har du inte tidigare deltagit i en klinisk studie och undrar hur det går till? Läs mer HÄR.

Posted on Categories Nyheter

Trialys panel för forskningspersoner

panel för forskningspersoner

Trialys panel för forskningspersoner

Att bidra till framsteg inom forskningen är antagligen något de flesta människor gärna skulle göra. Att vara en del i att en ny behandlingsform tas fram, att nya upptäckter kring sjukdomar görs eller att vi får bättre förståelse för den allmänna hälsan är båda viktigt och värdefullt.

Det som vi tror står i vägen för många är att man helt enkelt inte vet hur man ska gå till väga för att delta i en studie som forskningsperson. Och även om man vet att det går att anmäla sig till olika studier, så gäller det ju också att hålla sig uppdaterad och komma ihåg att anmäla sig när studierna rekryterar deltagare.

Vi på Trialy vill göra det enklare för privatpersoner att delta i kliniska studier och är därför väldigt glada över att kunna presentera Trialy-panelen!

I vår panel för forskningspersoner svarar deltagarna på frågor om sin hälsa och sina levnadsvanor, och blir sedan direkt informerade när en ny studie publiceras som matchar deras profil. Detta gäller även personer som är helt friska – många gånger söker kliniska studier efter friska personer till kontrollgrupper eller till studier som undersöker andra saker än specifika sjukdomar. 

Som medlem i Trialy-panelen behöver man inte längre hålla koll på vilka studier som är aktuella just nu – man kan lita på att Trialy hör av sig när en passande studie finns att ansöka till.

Anmäl dig till Trialy-panelen HÄR

Tack för att du bidrar till forskningen!

Posted on Categories Nyheter

Datasäkerhet för studiedeltagare

Studiedeltagare datasäkerhet

Datasäkerhet för studiedeltagare 

 
I följande artikel beskriver vi på ett lättillgängligt sätt om hur vi jobbar med datasäkerhet för studiedeltagare (också kallad forskningsperson).

Vilka personuppgifter hanterar Trialy?

När en person ansöker till en studie via Trialys hemsida lagrar Trialy den information personen uppgett vid ansökan. Följande personuppgifter kan då komma att lagras:

 • Namn
 • Telefon
 • Mejl
 • Födelseår
 • Specifika hälsodata relaterat till forskningsstudien

De personuppgifter Trialy samlar in hanteras endast av Trialy och den forskargrupp som ansvarar för studien. Vid varje ansökan ber vi den ansökande att lämna ett samtycke som ger tillåtelse för Trialy och den inblandade forskargruppen att lagra den information som angivits. Om personen av något skäl önskar få sina uppgifter ändrade eller raderade så görs detta enklast genom att kontakta Trialys  support, se följande länk. (länk)

 

Hantering av personuppgifter

GDPR (Dataskyddsförordningen) trädde i kraft 25e maj 2018 och innebär ett ökat ansvar för för företag och organisationer som hanterar data. Trialys datahantering följs i enlighet med GDPR vilket bland annat innebär att vi använder tydliga och informerade samtycken, inte samlar in data i onödan, skyddar känslig data och har en transparent personuppgiftspolicy. Vi lagrar inte heller några personuppgifter utanför EU. Registrerade uppgifter lagras i enlighet med angiven tid för respektive studie, eller för registerdatabas, till dess att samtycket sagts upp.

Dina rättigheter

Om du har lämnat personuppgifter till Trialy via en ansökan så har du alltid rätt att begära att samtliga uppgifter raderas. Personer som registrerat sina uppgifter via en ansökan på www.trialy.se har alltid följande rättigheter kopplat till sina egna personuppgfiter:

Rättigheter för den registrerade:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Personuppgiftspolicy

Är du intresserad av att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter så kan du läsa mer om detta under vår personuppgiftspolicy.

Posted on Categories Nyheter

Ersättning forskningsperson

ersättning forskningsperson

Ersättning som forskningsperson / försöksperson

Incitament och ersättning vid forskningsstudier

 

För dig som är intresserad av att delta i en studie och få ersättning

Är du nyfiken på hur det är att delta i en forskningsstudie och vill veta vilken ersättning man kan få?  Det varierar från studie till studie om ersättning ges. Detta  framgår också tydligt i studien du söker till och kan vara allt från ingen ersättning, till en biobiljett, till några tusen i specialfall. Ofta är det studier med högre krav eller där forskningsgruppen är svår och nå som ersättning utges. I de flesta fall är det ingen ersättning i form av pengar, däremot får du information om din hälsa, tillgång till nya behandlingsmetoder, samt att du bidrar till vetenskapens utveckling.

Vill du delta i en studie?Här kan du se alla våra pågående studier och läsa mer om vad som krävs och eventuell ersättning. För att få kontinuerliga uppdateringar, följ oss på Facebook eller Instagram, där heter vi Trialy.se

För dig som ska utföra en forskningsstudie

Hur gör man när man vill att personer ska delta i en forskningsstudie? 

Kanske är den första tanken att erbjuda så hög ekonomisk ersättning som möjligt? Att få pengar för att delta i forskningsstudier kan vara en motivation, men riktigt så enkelt är det inte! Låt oss förklara hur vi tänker…

 

Intern och extern motivation

Inom motivationsforskning delar man ofta upp motiv i inre/intern och yttre/extern. Alltså: gör vi något för att det ligger i linje med våra värderingar och inre mål och intressen (intern), eller gör vi det för att få en yttre belöning eller slippa en yttre bestraffning (extern).  visar att de samspelar – du kanske börjar på ett arbete för att du brinner för det, men för varje yttre belöning (löneutbetalningen) så riskerar den inre motivationen att falna. Därför är det i många fall viktigt att ta hänsyn till såväl intern som extern motivation.  

 

Varför deltar personer i forskningsstudier?

Det finns många anledningar till att personer väljer att delta i ett forskningsprojekt. Detta var vi nyfikna på, så att besvara frågan med en enkätundersökning till våra egna deltagare !

Undersökningen visar tydligt att även om ekonomisk ersättning kan vara en viktig drivkraft för vissa (52% av de tillfrågade) svarar 84% att de vill hjälpa forskningen och 64% att de vill ha ökad kunskap kring ett område och om sig själva. Utifrån vad vi vet från forskningen om intern och extern motivation är det sannolikt även motiv som tenderar att vara mer stabila över tid. För att sammanfatta: Det finns flera olika skäl till att personer väljer att delta i forskningsstudier, där både intern och extern motivation spelar roll för engagemang.

 

Så, hur ska man göra?

Vår erfarenhet är att extern motivation i form av ekonomisk ersättning kan vara positivt för deltagargraden i forskningsstudier. Om man väljer att använda ekonomisk ersättning bör den ta hänsyn till mängden tid en deltagare behöver lägga ned samt eventuella obehagliga moment eller risker med deltagande.

Men viktigare är den interna motivationen. Ställ er frågan:

 • Varför är forskningsstudien viktig?
 • Vilket samhällsvärde bidrar studien med?
 • Vad är värdet för forskningspersonen som deltar i studien?
 • Hur kan vi kommunicera värdet till potentiella deltagare?

 

Vill du veta mer om vårt arbete?

 

Trialy har sedan 2015 arbetat med att öka engagemanget och deltagandet i kliniska studier genom smart online-annonsering. Nyfiken på hur vi kan hjälpa er med ert projekt? Kontakta oss så berättar vi mer! 

Posted on Categories Nyheter

Så jobbar vi med rekrytering av forskningspersoner

Rekrytering av forskningsperson

Så jobbar vi med rekrytering av forskningspersoner

Så fungerar Trialys rekrytering av forskningspersoner

80-85% av alla kliniska studier misslyckas med att möta sina deadlines, och brister i rekryteringsprocessen är den vanligaste orsaken. Samtidigt växer de administrativa kraven på forskare. Trialys mål är en smidig rekryteringsprocess, utan tidskrävande extrauppgifter eller administrativt krångel. Så här gör vi för att lyckas!

Trialy matchar lämplig kandidat med rätt forskningsstudie

Trialys digitala rekrytering kan beskrivas i tre steg:

 • Når ut till den målgrupp som stämmer överens med studiens profil
 • Matchar varje deltagaransökan mot studiens behörighetskrav
 • Filtrerar fram lämpliga studiedeltagare som sedan kan inkluderas i studien

Smart digital annonsering

Trialy sprider kunskapen om nya kliniska studier på plattformar där flest människor finns. Vi har en mångårig erfarenhet av marknadsföring på digitala plattformar och sociala medier och har en väl utarbetad modell för att skapa engagemang kring forskningsstudier. Med hjälp av våra annonseringsverktyg kan vi snabbt ringa in den målgrupp som passar studiens kravprofil.

 

Varför annonsering via sociala medier?

Idag använder 90% av alla svenska sociala medier, och varje år omfördelar organisationer och företag resurser från traditionell till digital annonsering. Och det finns goda anledningar till det – Forskningskliniker som redan har bytt till Trialy uppskattar att vår annonsering är upp till 8 gånger så kostnadseffektiv jämfört med de annonser i tryckt press som de betalade för tidigare.

Tack vare Trialys matchningssystem kan våra samarbetspartners vara säkra på att ansökningarna som går igenom filtret matchar studiens kriterier, vilket gör att de sparar värdefull tid. Vi har även möjlighet att erbjuda ett representativt urval på demografisk eller hälsorelaterad data.

En trygg och säker rekryteringsprocess

Det är viktigt att både forskaren och studiedeltagaren känner en trygghet vad gäller datahantering av personuppgifter under rekryteringsprocessen. Därför är vi noggranna med att våra processer är GDPR-compliant. 

Läs mer om hur vi jobbar med datasäkerhet här. 

Posted on Categories Nyheter

Studiedeltagare till klinisk forskningsstudie

Studiedeltagare

Studiedeltagare till forskningsstudier

Hur går det till när man vill vara studiedeltagare i en forskningsstudie? 

När du tar beslutet att delta som forskningsperson i en klinisk studie gör du kanske det av olika skäl

 • Antingen för att få mer kunskap om ett särskilt hälsotillstånd
 • eller för att bidra till livsviktig forskning.

Oavsett vilken anledning du har så har forskningen dig som studiedeltagare att tacka för alla medicinska framsteg och nya behandlingar som kliniska studier resulterat i! Nedan har vi samlat några punkter som beskriver vad det innebär att delta i en klinisk studie samt vad det innebär för dig som deltar i studieprocessen.

Vad är en klinisk studie?

Kliniska studier är en typ av forskningsstudie som ofta utförs med mänskliga studiedeltagare (så kallade forskningspersoner eller försökspersoner) för att undersöka förekomsten av sjukdomar, pröva säkerheten för nya läkemedel, behandlingar eller medicinska produkter. För att få tillåtelse att bedriva en klinisk studie krävs ett tillstånd från Etikprövningsmyndigheten. Tillståndet innebär att forskningen uppfyller de etiska kraven som ställs för att genomföra en klinisk studie som också innefattar mänskliga studiedeltagare.

En interventionsstudie

En interventionsstudie kallas den studie som utför tester eller undersökningar på mänskliga studiedeltagare, både på friska samt personer med särskilda sjukdomar. Deltagare i dessa studier kallas ofta för försöksperson eller forskningsperson. Interventionsstudier undersöker både friska deltagare samt patienter med specifika sjukdomar såsom IBS, diabetes, KOL, astma eller allergi för att nämna ett fåtal. Studierna bedrivs ofta med syftet att till exempel undersöka effekterna av en särskild kost, behandling eller ett nytt läkemedel.

Studier är helt frivilliga och man har alltid rätt att avbryta sitt deltagande

Det är frivilligt att delta i kliniska studier och före deltagande har du som ansöker rätt till att få information om studien och hur den utförs. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ge något särskilt skäl.

Hur samarbetar Trialy med kliniska studier?

Trialy är en forskningsportal som samarbetar med flera olika kliniska studier. Vårt mål är att göra deltagandet i kliniska studier mer lättillgänglig med hjälp av en smidig och transparent process.. Trialy jobbar för att öka engagemang kring forskning och hjälper forskare att nå ut till samhället gällande vilka studier som pågår och hur du som är intresserad gör för att delta i en forskningsstudie. Trialy arbetar med olika organisationer, till exempel Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus samt privata läkemedelsaktörer. Trialy arbetar med kliniska studier som är intresserade av olika målgrupper, exempelvis friska frivilliga, personer med IBS, diabetes, KOL, astma eller allergi.

Jag vill delta i en klinisk studie, hur gör jag?

På Trialys hemsida kan du läsa mer om de studier som för tillfället är öppna för ansökan. Här kan du läsa mer om varje specifik studie, hur den utförs och vad studiedeltagandet innebär för dig. Under varje studie ges du möjligheten du svara på ett web-formulär där du ombes lämna uppgifter relaterade till studien. Uppgifterna du lämnar är oftast kontaktuppgifter och ålder, men frågor om din hälsa som är relevant för den specifika studien. Om du ansöker och går vidare i processen kommer du att få ytterligare information om hur deltagandet går till och vad som förväntas av dig som deltagare.

Jag har ansökt till en av studierna på Trialys hemsida. Hur tar jag reda på om jag har gått vidare i processen?

I samma stund som du skickat in din forskningsansökan till en av våra studier kommer du att få ett mejl som direkt informerar om du uppfyller deltagarkraven eller inte. Om du bedöms lämplig kommer du att bli informerad om på vilket sätt du kommer att bli kontaktad för vidare deltagande. Att du uppfyller kriterierna vid web-ansökan innebär inte nödvändigtvis att du är lämplig för studiedeltagande, eftersom forskaren ibland genomför mer detaljerade bedömningar under ett första telefonsamtal eller vid ett besök på plats, men du har kommit en bra bit på vägen!

Studiedeltagandet, steg-för-steg

 1. Du ansöker till en av våra studier via www.trialy.se.Du får direkt ett mejl om du kommit vidare till nästa steg i forskningsprocessen.
 2. Forskaren kontaktar dig, oftast SMS, mejl eller telefon. Här får du mer information om studien och även godkänna samtycke för att delta i studien.
 3. Du genomför besöken inom ramen för den specifika studien. Detta kan exempelvis innefatta att följa en diet, ta ett visst läkemedel eller lämna särskilda prover.
 4. Du har nu genomfört alla besök i studien. I vissa fall innebär fullt studiedeltagande ekonomisk eller annan typ av ersättning eller belöning, vilket du isåfall ges vid avslutat deltagande.

Har du frågor?

Kontakta oss i formuläret här så svarar vi på ytterliga frågor.

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av forskningspersoner

rekrytering av forskningspersoner

Rekrytering av forskningspersoner sedan 2015!

– Trialys företagshistoria

Forskningspersoner sökes?

En kall vinterdag 2015 gick två nyfikna Lundastudenter mellan sina föreläsningssalar och såg en person frustrerat försöka häfta upp affischer på områdets annonstavla: ”FORSKNINGSPERSONER SÖKES!”.

”Det kanske man skulle testa!” tänkte studenterna… och vad jobbigt det såg ut vara ute i kylan och häfta upp affischer. Hade inte hon tyckt det var bättre att stanna på kliniken?

Idén var född och efter telefonsamtal och möten fick de bekräftat vad de misstänkt: Forskare har oerhört svårt att hitta personer att delta i deras forskning, och det är ett stort hinder. Samtidigt visade undersökningar att 4 av 5 svenskar var positiva till att delta i forskning. Kanske var det en pusselbit som fattades?

Studentexpriment startades

Sommaren 2015 startade Lundastudenterna Adam Hultin och Fredric Carlsson tjänsten Studentexperiment med fokus att rekrytera studenter till kliniska forskningsstudier på Skånes Universitetssjukhus. Istället för affischer på anslagstavlor visade vi annonser där studiens deltagare befann sig – på sociala medier. Vi använde smarta anmälningsformulär som blixtsnabbt gav besked till intresserade om de kunde eller ej. I andra änden fick forskargruppen ett tydligt underlag på vilka som var intresserade och uppfyllde kriterier för att delta i studien. Tydligt för deltagaren, smidigt för forskaren. Ganska snart insåg vi att det var långt fler än studenter som ville delta, och Studentexperiment blev Trialy.

Trialy – Rekrytering av forskningspersoner

Trialys mål har sedan starten varit att föra forskningen framåt genom att inkludera det övriga samhället. Forskning innebär ofta mycket runt-arbete och administration, och det som även genomsyrat vårt arbete är att minska den administrativa bördan så att forskare kan fokusera på det de gör bäst – att forska.

Sedan starten 2015 har 10 000-tals personer använt Trialy för att anmäla sig till forskningsstudier i alla Sveriges hörn, ofta på något av Sveriges universitetssjukhus. 2019 anslöt Vilhelm Falck som kundansvarig och i september 2021 fick vi dessutom ett systerbolag – Enkätfabriken – som har lång erfarenhet av att arbeta med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Med deras hjälp ser vi fram emot att de kommande åren göra våra tjänster ännu bättre och arbeta med forskningskliniker i nya länder, fortfarande med målet att föra forskningen framåt (och att ingen stackars forskare ska behöva häfta upp affischer mitt i vintern).

Vi på Trialy

rekrytering av forskningspersoner

Adam Hultin

Adam Hultin är en av Trialys grundare som ansvarat för bolaget mellan 2015-2021, då bolaget blev förvärvat av undersökningsföretaget Enkätfabriken. Adam finns för stunden kvar på Trialy för en smidig övergång till bolagets fortsatta framgång, samtidigt som han jobbar med sin karriär inom psykologi, det ämne han studerat till när Trialy blev verklighet.

Fanny Ekström

Fanny Ekström är sedan 2022 projektledare och kundansvarig på Trialy. Fanny har tidigare arbetat på ett läkemedelsbolag där hon till början arbetat som administratör och med tiden utvecklat sin roll till exportansvarig och senare som inköpskoordinator. Fanny har en kandidatexamen från Lund universitet där hon har kunskap inom bland annat sociologi, juridik, företagsekonomi, marknadsföring och organisationspsykologi.

Posted on Categories Nyheter