Studie om inflammation i hörselgången

Studie om inflammation i hörselgången

Trialy rekryterar till en studie om inflammation i hörselgången, även kallat för simmaröra eller extern otit.

Personer som har haft smärtsamma symptom i mer än 6 veckor kan söka till studien, antingen vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg, eller vid Cordinator Medical Service i Linköping.

Läs mer om studien och anmäl ditt intresse HÄR

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av deltagare till fokusgrupper

Rekrytering av deltagare till fokusgrupper

Även om Trialy är specialister på att rekrytera deltagare till kliniska studier, har vi också god erfarenhet av att rekrytera till sociala studier, till exempel olika fokusgrupper.

I juni 2022 fick vi i uppdrag av Nova Commerce att rekrytera 66 deltagare till elva olika fokusgrupper, som alla skulle äga rum under juni månad. Fokusgrupperna handlade om Sveriges politiska system och beräknades ta cirka 90 minuter att genomföra. Deltagandet skedde helt digitalt via Zoom, alltså kunde personer från hela landet rekryteras.

Nova Commerce önskade att gruppernas sammansättning skulle se lite olika ut, till exempel att några grupper endast skulle bestå av kvinnor. Trialy rekryterade samtliga deltagare med hänsyn till kundens önskningar.

Trialy hanterade även bokningen av deltagarna på de olika tillfällena, samt kontakten med deltagarna fram till och efter fokusgrupperna ägde rum. Trialy genomförde även ett bekräftande telefonsamtal till samtliga rekryterade, och skickade ut påminnelse-sms till deltagarna när de olika datumen närmade sig. 

Trots den relativt snäva tidsramen lyckades Trialy genomföra rekryteringen som planerat, och samtliga 11 fokusgrupper kunde ägde rum mellan den 14/6 och 19/6. Flera deltagare uttryckte glädje över att ha fått delta, och Nova Commerce säger såhär om samarbetet:

”Mycket snabb och bra respons. Tydligt, enkelt och flexibelt. Det märks att ni verkligen brydde er om att det skulle bli bra.”

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av deltagare till intervjustudier

Rekrytering av deltagare till intervjustudier

Även om Trialy huvudsakligen fokuserar på rekrytering av forskningsdeltagare till kliniska studier, erbjuder vi också rekrytering till sociala studier, så som intervjustudier.

Under våren 2022 fick vi till exempel ett uppdrag av Södertörns Högskola att rekrytera 40 personer till en intervjustudie. Forskningsprojektet handlade om hur arbetssökande upplever de digitala verktyg som finns till hands i deras jakt på en ny anställning.

Utöver att personerna som deltog i studien skulle vara arbetssökande och inskrivna hos arbetsförmedlingen önskade kunden även en jämn fördelning gällande ålder och kön på deltagarna.

Rekryteringen genomfördes på cirka tre veckor.

Posted on Categories Nyheter

Försöksperson Gällivare

försökspersoner

Försöksperson Gällivare

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Exempel på studier vi har rekryterat till i Gällivare är en nationell jämförande läkemedelsstudie som utfördes av Uppsala Universitet. Denna studie rekryterade vi till under våren 2022.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i hela landet och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.

Posted on Categories Nyheter

Försöksperson Dalarna

försöksperson

Försöksperson Dalarna

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Exempel på studier vi har rekryterat till i Dalarna är en nationell jämförande läkemedelsstudie vid typ-2 diabetes som utfördes av Uppsala Universitet. Denna studie rekryterade vi till under våren 2022.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i hela landet och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.

Posted on Categories Nyheter

Försöksperson Stockholm & Uppsala

forskningsperson

Försöksperson Stockholm & Uppsala

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Om man till exempel vill vara med som försöksperson i Stockholm eller Uppsala så rekryterar vi just nu till en studie om KOL och kronisk bronkit. Under våren 2022 rekryterade vi även personer i Stockholm och Uppsala till en nationell studie där man jämförde två läkemedelsbehandlingar vid typ-2 diabetes.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i Stockholm och Uppsala och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.

Posted on Categories Nyheter

Försöksperson Lund & Malmö

forskningsperson

Försöksperson Lund & Malmö

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Om man till exempel vill vara med som försöksperson i Lund eller Malmö så rekryterar vi till ett flertal studier i de områdena just nu. Till exempel två studier om depression som undersöker tilläggsbehandling i form av probiotika och Omega-3. En annan studie undersöker om vatten kan minska risken för diabetes, och till den studien söks friska försökspersoner. En fjärde studie forskar kring smärta i ljumsken efter ljumsbråcksoperation. 

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i Malmö och Lund och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.

Posted on Categories Nyheter

Försöksperson Göteborg

försöksperson

Försöksperson Göteborg

Trialy rekryterar till aktuella kliniska studier över hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr. Oavsett vart man bor så tycker vi på Trialy att man ska ha möjlighet att ansöka till, och delta i, viktig forskning. Om man till exempel vill vara med som försöksperson i Göteborg, så rekryterar vi just nu till en studie om IBS för människor boende i Göteborgsområdet. Under våren 2022 rekryterade vi även personer i Göteborgsområdet till en nationell jämförande läkemedelsstudie vid typ-2 diabetes som bedrevs av Uppsala Universitet.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare i Göteborg och när nya studier behöver försökspersoner i området så kommer det gå att ansöka till dessa via vår hemsida. Om man inte vill behöva hålla koll på på när nya studier publiceras kan man istället anmäla sig till Trialy-panelen. Då blir man direkt informerad när nya studier söker försökspersoner som matchar ens profil.

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av friska forskningspersoner

frisk försöksperson

Rekrytering av friska forskningspersoner

I många fall handlar kliniska studier om specifika sjukdomar eller diagnoser, t.ex våra vanligaste folksjukdomar diabetes, psykisk ohälsa, IBS eller KOL. De forskningspersoner som ingår i sådana studier måste då uppfylla vissa krav gällande sjukdomstillstånd och symptom. Men det utförs även forskningsstudier som behöver helt friska personer som deltagare.

Trialy rekryterar
Trialy rekryterar i dagsläget till en stor studie som bedrivs av Lunds universitet och Region Skåne . I studien undersöks om ökat vattenintag kan minska risken för diabetes. Alltså krävs helt friska forskningsdeltagare, som dricker lite för lite vatten om dagarna.

Krav även för friska personer
Även för friska forskningsdeltagare ställs det dock vissa krav. Som i alla kliniska studier finns det ett antal kriterier som deltagarna måste uppfylla för att matcha studiens behov. Som van forskningsdeltagare känner man säker igen frågan ”Är du gravid eller ammar?”, vilket är ett mycket vanligt exklusionskriterium för kliniska studier. Likaså får personerna i studien inte hjärtsvikt eller nedsatt njurfunktion.

Deltagarna i studien får inte heller använda SSRI- eller SRNI-preparat (en typ av antideppressiva). Och trots att den här studien i slutändan handlar om diabetes, så får forskingspersonerna i studien faktiskt inte ha insulinbehandlad diabetes. Diabetes som inte behandlas med insulin går dock bra.

Intresserad?
Om du är frisk, bor i Skåne och vill bidra till framsteg inom forskningen kan du läsa mer och anmäla ditt intressse till studien HÄR.

Om du är frisk men inte bor i Malmö, och tycker det låter intressant att delta som forskningsperson i olika kliniska studier, kan du anmäla dig till Trialy-panelen! Då får du information direkt när nya studier söker deltagare som matchar din profil. 

Söker du forskingspersoner?
Är du forskare och önskar hjälp med rekrytering av forskningspersoner till din studie? Hör av dig till oss på kontakt@trialy.se eller på telefonnummer 0735 08 27 54. Vi ser fram emot att få underlätta ert arbete!

Posted on Categories Nyheter

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: KOL och kronisk bronkit

försöksperson rökare

Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: KOL & Kronisk bronkit

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering lider drygt en miljon av svenskarna av astma eller KOL.

Trialy rekryterar
Trialy ansvarar just nu för rekryteringen av forskningspersoner till en studie om KOL och kronisk bronkit vid Karolinska Institutet. Studiedeltagarna ska vara personer mellan 50-70 år som är vanerökare. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta i studien
Ett annat krav för forskningsdeltagare i den här studien är att man inte får ha allergiska besvär som ger upphov till snuva eller klåda i ögonen. För att matcha studiens kriterier och bli forskningsperson måste man ha problem med slemhosta, både dagligen och under en längre period.

Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Har du under de senaste månaderna haft hjärninfarkt?” då detta är ett mycket vanligt exklusionskriterium för forskningspersoner i kliniska studier.

Slutligen så finns det ett antal diagnoser som gör att man inte matchar studiens kriterier, t.ex cancer, svår psykisk sjukdom eller anemi.

Intresserad?
Om man är vanerökare, har problem med slemhosta och är intresserad av att läsa mer om den här forskningsstudien, och anmäla sitt intresse, går det bra att göra det HÄR.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att KOL och kronisk bronkit har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.

Posted on Categories Nyheter