Rekrytering av deltagare till fokusgrupper: Nova Commerce AB

Rekrytering av deltagare till digitala fokusgrupper

Målgrupp: Kvinnor, män, blandade åldrar
Geografiskt område: 
Digitalt deltagande
Datum: 
2022.06.07-2022.06.29
Samarbetspartner: 
Nova Commerce AB

Bakgrund
Trialy fick i uppdrag av Nova Commerce att hantera rekryteringen till 11 olika fokusgrupper, som del av ett större forskningsprojekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Fokusgrupperna skulle genomföras helt digitalt och varje tillfälle beräknades ta ca 90 minuter. Inga förkunskaper krävdes av deltagarna. Deltagarna behövde ha tillgång till webbkamera, mikrofon och god internetuppkoppling.

Genomförande och resultat
Rekryteringen skedde både via vår egen panel samt externa webbpaneler. Mindre än en vecka efter att rekryteringen påbörjades hölls de första fokusgrupperna. Sammansättningen av deltagare till de olika grupperna skedde enligt kundens önskemål, och Trialy hanterade all kontakt fram till de aktuella tillfällena, så som bekräftande telefonsamtal, påminnelse-sms och eventuella frågor från deltagarna. Trialy hanterade även bokning av samtliga deltagare till de olika tillfällena som fanns tillgängliga.

Samtliga fokusgrupper genomfördes enligt plan och projektet pågick under tre veckors tid.

"Överlag tycker jag att projektet har gått väldigt bra och det var toppen att Trialy kunde rekrytera alla grupper så snabbt som de gjorde. Uppskattar också den snabba assistansen under fokusgrupperna"

Erik Ahlén, Nova Commerce
Posted on Categories Case

Case – Diabetes


Rekrytering av deltagare med specifik daglig vattenkonsumtion

Projekt: Vattenkonsumtion och minskad risk för diabetes.

Målgrupp: Personer med låg vattenkonsumption
Geografiskt område: Skåne
Rekryteringsperiod: 2018 – Pågående
Samarbetspartner: Enheten för klinisk forskning, Malmö & Lunds Universitet

Trialy har sedan 2018 samarbetat med en forskningsstudie inom Lunds universitet som undersöker om man genom att bara dricka vanligt vatten kan minska risken för diabetes. I studien söker forskarna deltagare i åldrarna 20-75 boendes i Skåne som har ett genomsnittligt lågt dagligt vätskeintag. Deltagarbesöken genomförs på Kliniska Forskningsenheten i Malmö. 

Genomförande

Med anpassad digital annonsering nådde Trialy snabbt ut till studiens målgrupp inom Skåne-området. Annonserna visades framför allt på sociala medier och har hittills nått över 300 000 skåningar! De ansökningar som kommer in ”pre-screenas”, dvs. sorteras som matchad och icke-matchad. Deltagarna informeras direkt om de går vidare till nästa steg. 

Resultat

Under samarbetet har Trialy bidragit till ökad och stabil rekrytering av forskningspersoner till studien. Med hjälp av kontinuerlig kontakt mellan forskargruppen och Trialys projektledare har vi tillsammans säkerställt att ansökningarna som samlats in motsvarat forskargruppen kapacitet att hantera dem. Forskargruppen nämner även att en fördel med Trialy är att de kommer i kontakt med en större variation av forskningsdeltagare än när de har rekryterat på egen hand. 

Våra annonser nådde 300 000 potentiella forskningspersoner.

72% passerade filtret som matchade forskningspersoner. 

Adam Hultin
Projektledare

Intresserad av hur Trialy kan hjälpa er med ert projekt?

Fyll i formuläret så återkopplar jag så snart jag kan!

Anmäl dig till Trialy-panelen!

Trialy-panelen

Välkommen att anmäla dig till Trialy-panelen – ett sätt att snabbt få information om forskningsstudier som är relevanta för dig att delta i.

I Trialy-panelen svarar du på frågor om din hälsa och levnadshistorik och blir sedan informerad när någon av våra studier matchar din profil.

Tack för att du bidrar till forskningen!

Case – Covid-19

Rekrytering av personer med särskilt vätskeintag till studie om diabetes

I detta projekt rekryterade Trialy deltagare till ett EU-finansierat projekt i samarbete med Karolinska Institutet, WeFightCovid och EIT Health. Studiens syfte var att samla blodprov för att utvärdera serologiska tester för covid-19. Samarbetet utfördes i december månad 2020, där Trialy rekryterade firska deltagare inom Stockholmsområdet som före deltagande hade testat postivt för Covid-19.

 

Trialy inledde samarbetet med Covid-19-projektet vid ett sent stadie av rekryteringsprocessen, där forskarna var i behov av att inkludera en större mängd deltagare innan månadens slut. Under december månad effektiviserade Trialy rekryteringsprocessen genom att rikta specifika digitala annonser mot personer boendes i Stockholm som tidigare haft Covid-19. Vid slutet av december lyckades Trialy rekrytera ett hundratal av behöriga studiekandidater som sedan deltog i studien.

 

Under den relativt korta rekryteringsprocessen lyckades Trialy demonstrera effektiviteten av målgruppsanpassad digital annonsering, där annonserna nådde över 16.000 personer under en månads tid. En rekryteringsprocess som annars hade hade varit tidskrävande blev påskyndad med hjälp av smart digital annonsering och annonser som specifikt riktades mot den målgrupp som passade studiens inklusionskriterer.

 

Ulrika Zagai, projektledare för Covid-19-projektet, beskriver hennes erfarenhet att använda Trialys tjänster:

”Trialy var enkelt och smidigt att komma igång med. Jag skulle varmt rekommendera Trialy till övriga forskare i behov av rekrytering till forskningsstudier!”
Ulrica Zagai
Projektledare

Våra annonser nådde snabbt 16 000 potentiella studiedeltagare.

Trialy filtrerade bort 53% av ansökande forskningspersoner, vilket sparade forskargruppen värdefull tid. 

Adam Hultin
Projektledare

Intresserad av hur Trialy kan hjälpa er med ert projekt?

Fyll i formuläret så återkopplar jag så snart jag kan!

Case

Några utav våra tidigare uppdrag

Logga lunds universitet

Lunds Universitet

Rekrytering till en forskningsstudie om diabetes.

Vätskeintag & diabetes

Sedan 2019 arbetar Trialy med rekryteringen till ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet. Läs mer om hur det går för oss!
Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Rekrytering till en forskningsstudie om IBS.

IBS-studie

Under våren 2021 utförde vi flera rekryteringsprojekt för Sahlgrenska universitetssjukhus. Läs mer om hur det gick och hur Stine Störsrud på Sahlgrenska upplevde samarbetet!
Läs mer

Nova Commerce AB

Rekrytering till digitala fokusgrupper

Digitala fokusgrupper

Under juni 2022 fick Trialy i uppdrag att rekrytera deltagare till 11 olika digitala fokusgrupper, som handlade om Sveriges politiska system.
Läs mer
Posted on Categories Case