Case IBS

Rekrytering av personer med IBS i Göteborgsområdet

Målgrupp: Personer med IBS, Depression och Fibriomyalgi
Geografiskt område:
Göteborg
Datum:
2019 – pågående
Samarbetspartner:
Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Bakgrund

Trialy har sedan 2019 samarbetat med ett flertal forskningsstudier inom Sahlgrenska universitetssjukhus som undersöker olika behandlingars effekt på IBS-symtom. I studien söker forskarna deltagare med diagnostiserad IBS.

Genomförande och resultat

Med anpassad digital annonsering har Trialy nått ut till studiens målgrupp inom Göteborgsområdet. Trialy har nått, pre-screenat och matchat de deltagare med diagnostiserad IBS som uppfyllt studiens kravprofil.

För forskargruppen har samarbetet bidragit till ett ökat urval av studiedeltagare och en mer tidseffektiv rekrytering. Genom att använda riktad geografisk målgruppsanpassningi har Trialy ökat det representativa urvalet av deltagare som gått in i studien. Samarbetet har underlättat det administrativa arbetet för forskargruppen, som sparat in tid på sortering av ansökningar för att kunna ägna mer tid åt forskningsarbetet.

“Med Trialy får vi en prescreening, dvs vi kan sortera bort en del icke-aktuella kandidater genom frågorna som besvaras som vi själva kan konstruera och lägga till i annonsen, rekryteringen går snabbare och vi får ett mycket mera representativt urval av studiepopulationen. Vi når även de som inte tidigare behandlats för sin sjukdom i större grad än tidigare.”
- Stine Störsrud

Adam Hultin
Projektledare

Intresserad av hur Trialy kan hjälpa er med ert projekt?

Fyll i formuläret så återkopplar jag så snart jag kan!