Forskningsstudie

Case – Diabetes


Rekrytering av deltagare med specifik daglig vattenkonsumtion

Projekt: Vattenkonsumtion och minskad risk för diabetes.

Målgrupp: Personer med låg vattenkonsumption
Geografiskt område: Skåne
Rekryteringsperiod: 2018 – Pågående
Samarbetspartner: Enheten för klinisk forskning, Malmö & Lunds Universitet

Trialy har sedan 2018 samarbetat med en forskningsstudie inom Lunds universitet som undersöker om man genom att bara dricka vanligt vatten kan minska risken för diabetes. I studien söker forskarna deltagare i åldrarna 20-75 boendes i Skåne som har ett genomsnittligt lågt dagligt vätskeintag. Deltagarbesöken genomförs på Kliniska Forskningsenheten i Malmö. 

Genomförande

Med anpassad digital annonsering nådde Trialy snabbt ut till studiens målgrupp inom Skåne-området. Annonserna visades framför allt på sociala medier och har hittills nått över 300 000 skåningar! De ansökningar som kommer in ”pre-screenas”, dvs. sorteras som matchad och icke-matchad. Deltagarna informeras direkt om de går vidare till nästa steg. 

Resultat

Under samarbetet har Trialy bidragit till ökad och stabil rekrytering av forskningspersoner till studien. Med hjälp av kontinuerlig kontakt mellan forskargruppen och Trialys projektledare har vi tillsammans säkerställt att ansökningarna som samlats in motsvarat forskargruppen kapacitet att hantera dem. Forskargruppen nämner även att en fördel med Trialy är att de kommer i kontakt med en större variation av forskningsdeltagare än när de har rekryterat på egen hand. 

Våra annonser nådde 300 000 potentiella forskningspersoner.

72% passerade filtret som matchade forskningspersoner. 

Adam Hultin
Projektledare

Intresserad av hur Trialy kan hjälpa er med ert projekt?

Fyll i formuläret så återkopplar jag så snart jag kan!