Case – Covid-19

Rekrytering av personer med särskilt vätskeintag till studie om diabetes

I detta projekt rekryterade Trialy deltagare till ett EU-finansierat projekt i samarbete med Karolinska Institutet, WeFightCovid och EIT Health. Studiens syfte var att samla blodprov för att utvärdera serologiska tester för covid-19. Samarbetet utfördes i december månad 2020, där Trialy rekryterade firska deltagare inom Stockholmsområdet som före deltagande hade testat postivt för Covid-19.

 

Trialy inledde samarbetet med Covid-19-projektet vid ett sent stadie av rekryteringsprocessen, där forskarna var i behov av att inkludera en större mängd deltagare innan månadens slut. Under december månad effektiviserade Trialy rekryteringsprocessen genom att rikta specifika digitala annonser mot personer boendes i Stockholm som tidigare haft Covid-19. Vid slutet av december lyckades Trialy rekrytera ett hundratal av behöriga studiekandidater som sedan deltog i studien.

 

Under den relativt korta rekryteringsprocessen lyckades Trialy demonstrera effektiviteten av målgruppsanpassad digital annonsering, där annonserna nådde över 16.000 personer under en månads tid. En rekryteringsprocess som annars hade hade varit tidskrävande blev påskyndad med hjälp av smart digital annonsering och annonser som specifikt riktades mot den målgrupp som passade studiens inklusionskriterer.

 

Ulrika Zagai, projektledare för Covid-19-projektet, beskriver hennes erfarenhet att använda Trialys tjänster:

”Trialy var enkelt och smidigt att komma igång med. Jag skulle varmt rekommendera Trialy till övriga forskare i behov av rekrytering till forskningsstudier!”
Ulrica Zagai
Projektledare

Våra annonser nådde snabbt 16 000 potentiella studiedeltagare.

Trialy filtrerade bort 53% av ansökande forskningspersoner, vilket sparade forskargruppen värdefull tid. 

Adam Hultin
Projektledare

Intresserad av hur Trialy kan hjälpa er med ert projekt?

Fyll i formuläret så återkopplar jag så snart jag kan!