Add Your Heading Text Here

Björkpollenallergi, studie för barn 5-17 år

Har du besvär med björkpollen?
Du har:

  • Nysningar
  • Kliande, röda eller tårfyllda ögon
  • Rinnande, kliande näsa
  • Nästäppa

Vi genomför nu en forskningsstudie om immunterapi under tungan (sublingual)för behandling av björkpollenallergi.

Behandlingen som testas är en extraktlösning av björkpollen som redan säljs iflera europeiska länder.

För att vara lämpade måste deltagarna

  • vara i åldern 5 till 17 år
  • ha allergisk rinokonjunktivit (med eller utan astma), trots tidigarebehandling med symtomlindrande läkemedel under minst
    • 1 tidigare björkpollensäsong för åldrarna 4 till 6 år
    • 2 tidigare björkpollensäsonger för åldrarna 7 till 17 år

Studien kommer att pågå i högst 2 år med 12 studiebesök på kliniken.

De   personer   som   inkluderas   i   studien   (forskningspersoner)   är garanterade medicinsk testning och vård inom ramen för studien.

Studien har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

OBS!
Studien stänger för nya patienter i Lund den 8/12 och i Stockholm den 18/12. Dessa datum är absolut sista dagen att komma på första besöket i studien.