Behandlingsstudie av Ulcerös kolit

Syftet med studien

Syftet med studien är att undersöka om behandling med bakterien Lactobacillus reuteri BGP-014 utöver din vanliga medicinering är mer effektiv för att läka ulcerös kolit. Lactobacillus reuteri BGP-014 är en naturligt förekommande tarmbakterie som har egenskapen att skydda tarmslemhinnan. I denna forskningsstudie undersöker vi i detalj om behandling med Lactobacillus reuteri BGP-014 kan bidra till att minska inflammationen i tarmen hos patienter med ulcerös kolit.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta studien när som helst utan att du behöver ange skäl för det. Studiens uppdragsgivare är BioGaia Pharma AB. Studien utförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Danderyd och Ersta sjukhus i Stockholm samt Universitetssjukhuset i Linköping.

Några av studiens kriterier

  • 18 år eller äldre
  • Diagnostiserad med Ulcerös kolit
  • Inte behandlas med kortison

Hur går studien till?

Klicka på knappen ovan för att komma till anmälningssidan för studien. Du får direkt ett e-postmeddelande som berättar om du uppfyller de första kriterierna för studien eller ej. Informationen behandlas med sekretess.

Om du uppfyller de första kriterierna som krävs för deltagande kommer du att bli kontaktad av deltagande klinik i den region som du tillhör, för att se om du uppfyller samtliga kriterier för deltagande. Du kan därefter bli kallad till ett screeningbesök.

Vid screeningbesöket utförs enligt rutin en så kallad flexibel sigmoidoskopi av den nedersta delen av tjocktarmen för att kunna diagnostisera inflammationen och sätta in medicinering. Ett flexibelt sigmoidoskop är en slang försedd med en kamera som läkaren för in ca 30 cm i tjocktarmen för att kunna bedöma slemhinnan. Om det visar sig att du har en pågående inflammation och du givit ditt frivilliga skriftliga medgivande att delta i denna studie kommer vi även att ta blodprov och avföringsprov för analys av inflammatoriska markörer. Du kommer som inkluderad forskningsperson även att genomgå en sigmoidoskopiundersökning efter avslutad tilläggsbehandling som sker efter 6 veckors behandling.

Att delta i studien innebär att du besöker mag-tarmmottagningen 2 gånger under 10 veckor. Vid dessa besök träffar du en läkare som gör en medicinsk bedömning av ditt sjukdomstillstånd. Varannan vecka under behandlingsperioden blir du kontaktad per telefon av mottagningen för att höra om dina symtom och sjukdomsutveckling.

Personuppgiftspolicy

I följande länk kan du läsa om Trialys personuppgiftspolicy och hur vi hanterar personlig data: Personuppgiftspolicy