Namnlös design (21)

Har du en depression och svårt att uppleva glädje eller att komma igång med aktiviteter?

Översikt

Vi söker dig som har en depression och som trots antidepressiv eller stämningsstabiliserande behandling upplever påtagliga svårigheter att uppleva glädje eller motivation och vill delta i en klinisk forskningsstudie vilken syftar till att undersöka om det dopaminerga läkemedlet Pramipexol kan motverka dessa svårigheter.

Anhedoni är oförmågan att uppleva glädje/njutning eller att känna motivation och komma igång med aktiviteter. Detta symtom förekommer ofta vid depression men kan vara mer eller mindre uttalat. Symtomen kan vara svårbehandlade och kvarstår ofta i viss utsträckning trots adekvat antidepressiv eller stämningsstabiliserande behandling. Flera mindre studier indikerar att läkemedlet Pramipexol, som ökar effekten av dopamin, i tillägg till påbörjad antidepressiv eller stämningsstabiliserande behandling har en god effekt på anhedoni. Vi gör nu en studie där man slumpas till att få antingen tillägg med pramipexol eller sockerpiller under 9 veckor. Varken studiedeltagaren eller studiepersonalen kommer att veta om man får pramipexol eller sockerpiller. Syftet med studien är att undersöka om pramipexol är en effektiv behandling vid depression med symptom på anhedoni.

Utöver utvärdering av behandling med pramipexol eller sockerpiller kommer du även att lämna blodprover före och efter behandlingen.

Några av studiens kriterier

  • Vara 18-75 år
  • Ha en pågående depression
  • Upplever påtagliga svårigheter med att uppleva glädje eller känna motivation (anhedoni) samt behandlas med ett antidepressivt eller stämningsstabiliserande preparat sedan minst 4 veckor

Om du vill får du även delta i en funktionell magnetkameraundersökning (fMRI), vid vilken vi kommer att undersöka de så kallade belöningssystemen i din hjärna före och 9 veckor efter påbörjad behandling med Pramipexol. Det är möjligt att delta i behandlingsdelen av studien utan att vara med i magnetkameraundersökningen. Du kommer även få frågan om du vill lämna ryggvätskeprov före och efter behandlingen. Syftet med denna undersökning är att vi ska analysera biologiska markörer som kan förutsäga behandlingssvar på pramipexol.

Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten. Ansvariga för studien är docent och specialistläkare Daniel Lindqvist, med dr och ST-läkare Filip Ventorp, samt doktorand och ST- läkare Jesper Lindahl.

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta oss på psykiatriforskning@skane.se eller telefon 072-463 64 06.